Lidingöruset och Lidingörullet

Lidingöruset är ett lopp som arrangeras för dem som har någon form av funktionsnedsättning, går i särskola eller arbetar i daglig verksamhet eller på dagcenter. Loppet arrangeras i två distanser – 1,7 km respektive 4 km. Sedan 2013 anordnas även Lidingörullet – en rullstolsklass på 2 km som är öppet för alla med rullande hjälpmedel.

Traditionsenligt anordnas den svenska klassikern Lidingöloppet under september månad. Ottobock Scandinavia är år 2016 officiell leverantör för de två loppen Lidingöruset och Lidingörullet – som inriktar sig till barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning. Ottobocks gemensamma mål tillsammans med Lidingöloppet är att skapa en unik helhetsupplevelse för deltagarna – både före, under och efter loppen. Vi vill bidra till ett hälsosamt liv, där man oavsett förutsättningar får möjlighet att utmana sig själv. Lidingöruset och Lidingörullet är fantastiska exempel på hur vi tillsammans kan skapa nya möjligheter till ett aktivt liv.

Förutom sitt engagemang som officiell leverantör har Ottobock även sedan 2015 sponsrat ett lokalt lag, Team Ottobock. Där ges barn och ungdomar från regionens dagverksamheter tillsammans med assistenter och personal möjligheten att delta i loppen.