Hitta en protes-fot som passar din vardag

Triton är utvecklad för dig som är aktiv och spenderar tid både inomhus och utomhus. Foten ger stöd och kontroll när du idrottar och när du går på ojämna varierande underlag.

Läs mer

Ortos med intelligens

C-Brace® ‒ tar dig till nästa steg. C-Brace® är världens enda ortossystem med sensorer och inbyggd teknik som kontrollerar både stå- och svingfasen. Med tekniken får du stöd i realtid under alla faser när du går.

Läs mer

Den individuella fotledsortosen

Med olika moduler får du ortosen att passa just för dig. Delarna väljs utifrån dina förutsättningar och justeringar kan göras under din rehabilitering för att gå en bättre och mjukare gång hela tiden. Fotleden Nexgear Tango fungerar lika bra på flack mark som i sluttningar och trappor!

Läs mer