Multipel skleros

Hjärnan och ryggmärgen utgör det centrala nervsystemet (CNS). Det ansvarar för koordinationen av motoriska funktioner och organiska processer, samt förmedlar all extern och intern stimuli. Principen är likt ett kontrollcenter som leder elektriska signaler via nervtrådar. Nervtrådarna är täckta av ett isolerande lager.

Det isolerande lagret består mestadels av myelin, en vit fet substans. Hos människor med multipel skleros är myelinskidorna permanent skadade på grund av en försvarsreaktion från kroppens immunsystem. Det betyder att signalerna saktas ned eller inte kan överföras alls.

MS uppkommer oftast inte förrän i 20-40-årsåldern. Vuxna kvinnor står, av hittills oförklarliga skäl, för den största delen som har någon form av MS.


Symptom

MS kan orsaka många olika neurologiska symptom. De omfattar försämrad syn (d.v.s. dubbelseende), försämrad funktion hos urinblåsan, spastisk förlamning av extremiteter, trötthet och störningar i finmotoriken. Symptomen uppkommer ofta i stadier, som kan orsakas av exempelvis fysisk eller emotionell stress eller av infektioner, och som kan variera i frekvens och intensitet.

MS klassificeras i olika störningar:
Skovvis MS dominerar i sjukdomens inledningsfas: Ett eller flera neurologiska symptom uppkommer bara under en kort period, och försvinner därefter (nästan) helt efter bara några dagar.

Omkring 30-40% av patienterna som initialt har en skovvis fortlöpande sjukdom utvecklar svårare och svårare funktionsnedsättningar under en period på 10-15 år. I det här fallet talar man om ett sekundärt kronisk-progressivt sjukdomsförlopp.

Hos 10-15% av patienterna börjar sjukdomen direkt med den primära kronisk-progressiva formen. Med det här sjukdomsförloppet försvinner inte de neurologiska symptom som utvecklas. Det är dock relativt ovanligt. Blandade former av dessa grundversioner av sjukdomen förekommer också.

Orsaker

Orsaken till MS har ännu inte kunnat hittas. Däremot vet man att specifika försvarsceller som vanligen används av kroppens immunförsvar för att svara på invasiva patogener, inte reagerar som försvar vid den här sjukdomen. De bekämpar istället kroppens egna strukturer än främmande ämnen (nämligen myelin i myelinskidan och myelinbaserade proteiner).

Olika hypoteser om ursprunget för multipel skleros har diskuterats och studier har genomförts för att testa dessa. Det verkar finnas kopplingar till en genetisk predisponering, och rollen för Epstein-Barr-viruset och herpesviruset HHV-6 har också undersökts intensivt. I nuläget är det rimligt att anta att sjukdomen orsakas av en hel uppsjö av faktorer.

Diagnos

För att avgöra om en patient har utvecklat MS finns olika diagnosförfaranden. Det föregås dock av att grundligt utreda patientens individuella historia.

Om misstanken om MS finns, kan kliniska tester ge ytterligare information. Då undersöker läkare patientens motoriska färdigheter, koordination, reflexer, syn och styrka i detalj. Det gör det möjligt att avgöra i vilken utsträckning neurologiska funktioner är skadade och vilka områden i hjärnan som är påverkade. Nervtrådarnas konduktivitet kan också mätas i elektro-fysiologiska tester (kontrollera känsligheten i extremiteter).

Magnetisk resonanstomografi (MRT) kan användas för att avbilda inflammerade områden av CNS. Lumbarpunktering är en annan undersökningsmetod; patientens spinalkanal punkteras mellan två ländkotor så att cerebrospinalvätskan (likvor) kan extraheras.

Behandling

Behandling mot orsaken till multipel skleros existerar inte i nuläget. I motsats till tidigare antaganden, rekommenderar man ett måttligt idrottsutövande i nästan alla typer av idrott. MS-patienter som lider av spasticitet rekommenderas regelbunden sjukgymnastik (fysioterapi) och/eller användningen av medicintekniska produkter som ortoser. Behandlingen kan även kompletteras med medicin.

Produkterna som visas är passande exempel. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, ditt hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedingenjör kommer även att bestämma vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi hjälper dig gärna.


Relaterade produkter