Inkomplett ryggmärgsskada

Vad är en inkomplett ryggmärgsskada?

Till skillnad från en fullständig paraplegi innebär en inkomplett ryggmärgsskada att bara en del av ryggmärgen är skadad. Skadan på nervstrukturerna i spinalkanalen leder till förlamning med ett delvist eller fullständigt bortfall av kroppsliga funktioner, till exempel motoriska färdigheter och känsel.
Ryggmärgsskador orsakas oftast av trauman såsom exempelvis en trafikolycka, ett fall eller en idrottsskada.


Vilka konsekvenser får en inkomplett ryggmärgsskada?

Beroende på skadans omfattning förekommer flera olika slags förlamning: Skador i halsområdet leder till förlamning i händerna, armarna, bålen och benen (även kallat tetraplegi). Skador i området kring bröst-, länd- eller korsryggen leder till förlamning i benen, men ibland även i bålen och bäckenområdet (inre organ). Detta kallas paraplegi.

Vid en inkomplett ryggmärgsskada har man ofta kvar känseln, men kan inte längre röra sig. Medicintekniska produkter såsom ortoser kan då stödja kroppen och musklerna kan i viss utsträckning aktiveras med hjälp av funktionell elektrisk stimulering (FES). Ibland händer raka motsatsen: Patienten kan röra sig, men har förlorat känseln i det drabbade området.

Relaterade produkter