Stroke

Orsaken i ungefär 79% av alla strokefall är blockering av blodkärl till hjärnan av t.ex. en blodpropp, som resulterar i otillräcklig blodtillförsel. Nästan 13% av patienterna drabbas av den exakta motsatsen, nämligen hjärnblödning p.g.a. skadade kärl som inte kan leda blodet. I båda fallen är blodtillförseln till vissa delar av hjärnan inte längre tillräcklig till följd av en lokal cirkulationsstörning och kan resultera i stroke.


Frekvens

Efter en stroke är cirka hälften av strokepatienterna fortfarande funktionshindrade ett år efter händelsen och är beroende av hjälp från andra. Som en följd av den åldrande befolkningen kan antalet strokepatienter förväntas öka drastiskt under de kommande decennierna. Den kliniska bilden för stroke utgör därför en av de största utmaningarna kommande sjukvårdssystem.

Symptom

Symptomen för stroke kan variera en hel del mellan olika individer, även beroende på hur allvarliga symptomen är. De omfattar:

 • Försämrad syn
 • Begränsat synfält
 • Störningar i djupseende, dubbelseende
 • Störningar i tal och språkförståelse
 • Förlamning, domning
 • Störningar i känsel
 • Hängande mungipa – sådana förlamningssymptom kan också ske i benet, foten eller armen
 • Axelsmärta
 • Instabil knäledsfunktion vid stående
 • Instabil överkropp
 • Yrsel med osäker gång
 • Spasticitet av olika allvarlighetsgrad

Rehabilitering

Enligt den tyska arbetsgruppen för rehabilitering används en så kallad fasmodell inom området för neurologisk rehabilitering. Inledningsvis bedöms patientens hjälpbehov av den närvarande doktorn och sjukgymnasten. Valet av rehabiliteringsfas beror på patientens hjälpbehov. Enligt den tyska arbetsgruppen för rehabilitering delas neurologisk rehabilitering in i följande faser:

 • Fas A: Akut medicinsk behandling
 • Fas B: Medicinsk-terapeutisk rehabilitering, tidig rehabilitering, men fortfarande delvis med svåra begränsningar (koma). De värst drabbade patienterna, vars förmåga att delta i behandlingen är begränsad
 • Fas C: Medicinsk-terapeutisk rehabilitering. Försämrad självförsörjning
 • Fas D: Medicinsk-terapeutisk rehabilitering. Kan röra sig i sjukhussalen
 • Fas E: Medicinsk arbetsrehabilitering. Återanpassning, omorientering där så behövs
 • Fas F: Kurativ vård, insatser för att bibehålla det nuvarande tillståndet

Mycket har åstadkommits inom akutvården på senare år. Med moderna medicintekniska produkter arbetar Ottobock med målet att fokusera mer på rehabilitering som följer akut patientvård. Ottobock erbjuder ett brett utbud av moderna hjälpmedel, från rullstolar som stöder den tidiga rehabiliteringsfasen, till produkter för svag dorsiflexion (ortoser, funktionell elektrisk stimulering (FES) i form av ytstimulering eller som implantat) till ortoser som stabiliserar axel, knä och handled.

Produkterna som visas är passande exempel. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, ditt hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedingenjör kommer även att bestämma vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi hjälper dig gärna.


Relaterade produkter