Hjärntrauma

Vad är ett hjärntrauma?

Effekterna av ett hjärntrauma kan vara mycket olika: Mindre hjärntrauman kräver ingen eller endast extern behandling. Vid allvarliga skador behövs intensivvård och en operation, och hjärntrauman kan även leda till livshotande eller mycket omfattande skador. Effekterna kan alltså vara mycket olika, men de sammanfattas alla under begreppet hjärntrauma.

Även orsakerna skiljer sig åt. Det grundläggande är att skallen utsätts för en yttre kraft, vilket skadar hjärnan. Detta är ofta fallet vid trafik- eller fallolyckor. Därför kan människor i alla åldrar drabbas.

Enligt aktuella siffror från Världshälsoorganisationen (WHO) drabbas ca 60 miljoner människor runt om i världen av en hjärnskada orsakad av ett trauma varje år. Av dessa skador är ca 3 miljoner måttliga eller allvarliga.


Vilka konsekvenser får ett hjärntrauma?

För att fastställa hur allvarligt ett hjärntrauma är används klassificeringen Glasgow Coma Scale (GCS). En mindre skada anges med 13-15 poäng, en måttlig skada med 9-12 poäng och ett allvarligt hjärntrauma med 3-8 poäng. Tillsammans med resultaten från fler neurologiska undersökningar ger det fastställda värdet patienten en tydlig prognos. Något som ofta diskuteras är huruvida så kallade whiplash-trauman, där skallen inte utsätts för något direkt våld, kan orsaka hjärnskador och faktiskt utgör hjärntrauman.

När nervsystemet skadas på grund av ett hjärntrauma så påverkas kroppens rörelseförmåga, ibland även på lång sikt. Arbetsträning och sjukgymnastik i kombination med ortoser eller funktionell elektrisk stimulering hjälper patienten att lära sig vissa rörelser på nytt och kompenserar för begränsningarna i så stor utsträckning som möjligt.


Relaterade produkter