Nyheter inom Ottobock Scandinavia

---

07/08/16

Team Ottobock fortsätter satsningen mot Lidingöruset och Lidingörullet: Aktivt liv för alla

Under 2015 års Lidingöruset och Lidingörullet gavs ett trettiotal ungdomar från Söderköping och Valdemarsvik, tillsammans med assistenter och personal, möjligheten att delta i loppen under namnet Team Ottobock. Succén var given och redan under hemresan från Stockholm dök de första spontana anmälningarna upp inför kommande upplaga. Det är med stor glädje vi kan meddela att satsningen fortgår.

Team Ottobocks deltagande under 2015 bidrog starkt till att göra Lidingöruset och Lidingörullet till en fantastisk upplevelse för alla inblandade. Dessutom bäddade dagen för ett fördjupat engagemang från Ottobocks sida och i samband med årets upplaga har gruppen utökas till att även omfatta barn och ungdomar på särskolor och dagcenter i Norrköping kommun. Från och med vecka 31 kommer samtliga deltagare i Team Ottobock att få ta del av ett inspirerande träningsprogram utifrån deltagarnas individuella behov och förutsättningar. Dessa tas fram i samarbete med Catrin Enzell från Muskelrehab. Dessutom fortsätter det samarbete som inleddes under förra året tillsammans med FruKost (kostrådgivare Elisabeth Ingvarsson), vilket gör att Team Ottobock får chansen att lära sig mer om kost och hälsa och vad som krävs för att må bra i vardagen och inte minst för att klara en utmaning som Lidingöruset och Lidingörullet.

Detta är andra gången som Ottobock arrangerar den här resan, och André Skagervik, Marknads- och Kommunikationsdirektör på Ottobock, ser med förväntan fram emot en inspirerande helg i september. ”För oss som företag är det oerhört viktigt att kunna bidra till ett hälsosamt liv, där man oavsett förutsättningar får möjlighet att utmana sig själv. Med satsningen på Team Ottobock hoppas vi kunna motivera och inspirera deltagarna till fortsatt träning och därmed ett aktivare liv”.

Lidingöruset är ett lopp som arrangeras för dem som har någon form av funktionsnedsättning, går i särskola eller arbetar i daglig verksamhet eller på dagcenter. Loppet arrangeras i två distanser – 1,7 km respektive 4 km. Lidingörullet är en rullstolsklass på 1,7 km som är öppen för alla med rullande hjälpmedel.

För mer information, kontakta André Skagervik, Marknads- och Kommunikationsdirektör Ottobock Scandinavia Group (andre.skagervik@ottobock.se, +46 702 328958).