After Sales - support för dig som arbetar med våra produkter

För dig som arbetar med våra produkter hänvisar vi till vår sida för professionella där det finns produktinfo, material att ladda ner, utbildningar, videos och mycket mera: professionals.ottobock.se

Har du några frågor, behöver support, service eller hjälp kontakta oss på After Sales.


Allmän information och returer

Generell information och returblanketter finns här. Länken går till vår sida för professionella och du kommer till den när du klickar här.

Klicka här

Blanketter och garantidokument

Våra blanketter finns på vår sida för profesionella, du länkas till den när du klickar.

Klicka här

Kontakta After Sales

Behöver du komma i kontakt med After Sales. Här finns våra kontaktuppgifter.

Klicka här

Säkerhetsdatablad

Här finner du information om våra säkerhetsdatablad.

Klicka här