Säkerhetsdatablad

Ottobock tillhandahåller säkerhetsdatablad för samtliga produkter i vårt sortiment som klassas som farligt gods. Om du behöver ett säkerhetsdatablad, kontakta oss på After Sales eller Customer Care och ange vilken produkt (artikelnummer) som avses, så hjälper vi dig.