Ambassadörer och samarbeten

Vi är övertygade om våra produkters och våra tjänsters stora värde - att de bidrar till livskvalitet för användaren. Vi tror också att det bästa sättet att påvisa detta värde är att berätta om de fantastiska historierna och personerna bakom dem. Därför arbetar vi med ambassadörer som står för samma värden som vi och som vi tror kan inspirera andra till framgång.

Vi samarbetar även med en mängd olika organisationer och föreningar i syfte att sprida kunskap och information om ortopedteknisk verksamhet, men också i allra högsta grad för att ge förutsättningar för livskvalitet. Här kan du läsa mera om våra ambassadörer och samarbeten.


Bo Rocatis - #Oneleggedwarrior

Läs om Bo Rocatis som, i sin stävan efter att alltid utmana sig själv, uppnått mål han aldrig kunnat drömma om.

Klicka här