Applikationer & Tjänster

Som drivande i utvecklingen av ortopedtekniska produkter har vi alltid satt teknisk innovation och kvalitet i första rummet. Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att våra produkter och tjänster i slutändan alltid definieras av hur våra brukare faktiskt har tillgång till dem och hur de faktiskt kan använda dem. Som ett led i detta har vi under de senaste åren ökat vårt fokus att tillhandahålla tjänster och verktyg som underlättar för både våra kunder och brukare att ta del av våra lösningar.


Träningsapp för amputerade

Vår träningsapp för amputerade innehåller en uppsättning lättförståeliga övningar med förklarande videoklipp som är särskilt utformade för användare av benproteser. Vare sig du redan har en protes eller snart ska få en, ger dig övningarna den träning du behöver. Och det bästa är att när du har installerat appen på din telefon kan du ta med dig tränaren överallt och integrera övningarna i din dagliga konditionsträning eller rehabilitering.

De 16 övningarna i den här appen har utvecklats av kunniga sjukgymnaster som specialiserat sig på amputerade personer. De lämpar sig därför både för regelbunden konditionsträning och för rehabiliteringsfasen efter amputeringen. Övningarna kräver ingen eller mycket enkel utrustning och instruktionerna är lätta att följa. Dessutom demonstreras varje övning klart och tydligt i ett videoklipp som är perfekt anpassat till skärmen.

 • Förbererande träning samt rehabilitering för protesanvändare
 • Övningsbank och videoinstruktioner
 • Fokus på “Styrka & Uthållighet” samt “Koordination & Balans”
 • Tre nivåer anpassade efter brukarens unika förutsättningar, ålder, fysisk status, osv.
 • Individuella träningsprogram, statistik och påminnelser

Knee Select App

Vår nya så kallade webbapp, "Knee Select", är ett interaktivt verktyg som presenterar skräddarsydda rekommendationer och tips från vårt knäledssortiment. Applikationen är anpassad för mobila enheter, så som exempelvis smartphones och tablets, vilket gör att du alltid kan ha den med dig.

Vid valet av en knäled inverkar en rad olika faktorer - mobilitetsgrad, fysiska förhållanden som ex vikt, hur protesen skall användas i det dagliga livet, och mycket mer. Knee Select erbjuder slutanvändare och vårdpersonal en möjlighet att navigera i vårt sortiment och göra urval och produktjämförelser baserat på just faktorer som dessa. Produkterna presenteras dels utifrån teknisk data, men också med hjälp av rörlig media som exempelvis video och 360°-rotationer.

 • Presentation av vårt breda sortiment av knäleder
 • Skräddarsydda rekommendationer baserade på ex mobilitetsgrad, vikt och användning
 • Produktjämförelser
 • Teknisk data och produktbeskrivningar
 • Filmer och 360°-rotationer
 • Dokumentbank