Om Ottobock

Quality for life

Ottobock är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden. Via vår nordiska organisation erbjuder vi högkvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade produkter och tjänster som hjälper människor att återställa och förbättra sin rörlighet och självständighet – Quality for life.

Tillsammans med våra koncernbolag Aktiv Ortopedteknik och Respecta tillhandahåller vi proteser, ortoser, rullstolar och ortopediska tjänster till kunder och slutanvändare via 30 ortopedtekniska center över hela Sverige och Finland.

Ottobock har över 600 anställda i Norden med en årlig omsättning på cirka 110 MEUR.

Vår vision - Quality for life
Vår vision är att utmärka oss som världsledande när det gäller att upprätthålla och återskapa människors oberoende.

Detta gör vi genom att hjälpa människor att öka sitt fysiska välmående, självförtroende, oberoende och rörlighet genom högkvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade produkter, tjänster och utbildningar.

Ottobock i världen
För hundra år sedan grundades företaget av dess namne, Otto Bock, som började tillverka proteser och ortopediska hjälpmedel för skadade soldater efter första världskriget. Bolaget är familjeägt till 80% och sedan 2017 är EQT delägare med 20% av aktierna i Globala Ottobock SE & Co. KGaA. Med över 8.000 anställda, på 50 marknader världen över, med en årlig omsättning på 1.000 MEUR, är Ottobock ett ledande företag inom den ortopedtekniska branschen. Huvudkontoret ligger i Duderstadt, Tyskland.

Otto Bock Scandinavia AB i årtal

 • 1967 Otto Bock Scandinavia AB registreras som bolag
 • 1992 Vi öppnar en ortopedteknisk avdelning i Sverige, den första inom Ottobock-världen
 • 1995 Aktivgruppen bildas, med Ottobock som delägare (i övrigt personalägt)
 • 2009 Ottobock förvärvar OT-Center
 • 2011 Ottobock blir majoritetsägare i Aktivgruppen (51%)
 • 2013 Ottobock förvärvar finska Respecta Oy
 • 2015 Ottobock förvärvar Ortopedservice
 • 2016 Ottobock Scandinavien och Ottobock Benelux förenas i en gemensam organisation och bildar Ottobock Greater Nordic Region
 • 2019 Ottobock förvärvar 100% av samtliga Aktiv Ortopedteknik-bolag

Ottobock i Norden

 • Nordens ledande företag inom ortopedtekniska produkter och tjänster
 • 600 anställda i Norden
 • Produkter via Otto Bock Scandinavia AB: Proteser, ortoser och rullstolar/sitthjälpmedel
 • Ortopedteknisk service via två koncernbolag: Aktiv Ortopedteknik och Respecta