Våra ortopedtekniska center

Via våra koncernbolag Aktiv Ortopedteknik och Respecta driver vi ortopedtekniska center på över 30 orter över hela Sverige och Finland. Vi tar emot landstingspatienter såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Hos oss möter du högt kvalificerade och erfarna specialister med tillgång till den absolut senaste tekniken. Genom nära samarbete med sjukhusets personal fortsätter vi att utveckla vår verksamhet för att möta framtidens behov. Alltid med patient och brukare i fokus.


Aktiv Ortopedteknik

Aktiv Ortopedteknik driver idag center på 18 orter över hela Sverige. Inom gruppen hittas även ett antal hjälpmedelsbutiker. Aktiv Ortopedteknik bildades 1995 och ägs idag tll 51% av Ottobock och återstående 49% av personalen själva.

Läs mer (extern länk)

Respecta

Respecta är Finlands största leverantör av produkter och tjänster för att förbättra människors funktionsförmåga och rörlighet. Respecta driver idag egna kliniker på åtta orter och har verksamhet på över 70 platser via rehabiliteringscenter, vårdcentraler och sjukhus. Respecta har 200 anställda och förvärvades av Ottobock under 2013.

Läs mer (extern länk)