En del av Ottobock Clinical Services Network

Aktiv Ortopedteknik och Respecta är en del av ett globalt PatientCare-nätverk med över 100 ortopedtekniska center världen över. Detta är något vi ser som en stor tillgång i vår strävan efter att alltid kunna ge en komplett vägledning för våra brukare och patienter, genom hela vårdkedjan.

Att vara en del av ett större kompetensnätverk kombinerat med ett starkt lokalt fokus är ett viktigt led i att kunna erbjuda marknadens mest beprövade helhetslösning. Detta ger oss också fördelar på våra lokala marknader genom:

  • Teknik- och produktutveckling
  • Unika samarbeten med medicinsk expertis
  • Kunskapsutbyten
  • Maximerad tillgänglighet
  • Internationella och lokala utbildningsprogram
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Mätningar och produktionsteknik