Skadeguide

Skador på ligament, leder eller ben, eller behandling av total eller partiell förlamning av benet: De underliggande orsakerna är lika varierande som besvären.

Få detaljerad information om olika orsaker och symtom, terapialternativ och diagnostiska metoder. Specifika ortoser och stöd erbjuds för varje sjukdom eller besvär; De kan bidra till att lindra dina besvär.


Fotledsskador

Stukningar (distortioner) av och ligamentskador på fotleden är bland de vanligaste skadorna. Baserat på data från jämförbara länder kan man anta att mer än 1 miljon människor i Tyskland stukar foten varje år. Det yttre ligamentkomplexet i fotleden är påverkat i 85 % av fallen.

Läs mer

Förlamning

Förlamning är oförmåga eller nedsatt förmåga att frivilligt röra en eller fler muskler, muskelgrupper eller extremiteter. Det finns olika sorters förlamning.

Läs mer

Handledsbesvär

Det finns många möjliga orsaker till handledsbesvär. Smärta kan stråla från handen till armen eller vice versa. I allmänhet bör det noteras att dessa besvär oftast är förknippade med betydande begränsningar i vardagslivet, eftersom handen uppfyller en nödvändig funktion i de flesta dagliga aktiviteter.

Läs mer

Höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi syftar på en felaktig utveckling eller anomali i höftleden. En felaktig positionering av höftleden kan också utvecklas, även betecknat höftledsinstabilitet eller höftledsluxation i medicinsk terminologi. Med en luxation i höften är lårbenshuvudet helt eller delvis förflyttat från höftledsgropen, vilket innebär att huvudet inte längre sitter ordentligt i gropen.

Läs mer

Infantil cerebral pares (ICP)

Infantil cerebral pares (ICP) är en vanligtvis spastisk störning i nerv- och muskulärsystem som uppstår hos barn. Den karaktäriseras av störningar i nerv- och muskulärsystemet i områdena muskelspänning (tonus), muskelstyrka, koordination och rörelsemönster. Spastiska hybridformer med generellt ökad muskelspänning är de allra vanligaste.

Läs mer

Knäbesvär

Knäleden när den största leden i människokroppen och utsätts för störst belastning. Därför finns det en betänklig risk för knäledsskada och -sjukdom. Anledningarna till knäbesvär kan variera kraftigt. Generellt sett kan man skilja mellan akuta och kroniska knäbesvär. Det är viktigt att avgöra anledningen till besvären för optimal behandling.

Läs mer

Korsbandsskada

Korsbanden (främre och bakre) håller ihop knäleden tillsammans med kollateralligamenten. De begränsar extensionen av skenbenet, vägleder leden under rörelsen och ger därmed den nödvändiga stabiliteten. De främre korsbanden brister tio gånger så ofta som de bakre korsbanden, och dessa skador har ökat markant de senaste decennierna.

Läs mer

Ligamentsinstabilitet i foten

Fotleden delas in i övre och nedre fotled. Leder består av ledytor, ledbrosk, ledvätska, en ledkapsel och ligament. Det finns olika ligament i fotledskomplexet. De stabiliserar lederna tillsammans med muskler runt fotleden. Ligamenten måste vara tillräckligt starka för att leden ska kunna vara stabil och rörlig.

Läs mer

Ligamentinstabilitet i knät

Det finns olika ligament i knäet. De stabiliserar leden tillsammans med muskler runt knäleden. Ligamenten måste vara tillräckligt starka för att leden ska kunna vara stabilt och rörligt.

Svaghet i ligament (slapphet) kan uppkomma till följd av medfödda eller förvärvade faktorer. Det här resulterar ofta i svaghet i lederna. Vid en bristning i ett ligament kan stabiliteten i leden helt försvinna.

Läs mer

Multipel skleros (MS)

Hjärnan och ryggmärgen utgör det centrala nervsystemet (CNS). Det ansvarar för koordinationen av motoriska funktioner och interna organiska processer, samt sammanställningen av alla externa och interna stimuli. Principen det arbetar efter är ett kontrollcenter som leder elektriska signaler över nervtrådar. Nervtrådarna är täckta av ett isolerande lager.

Läs mer

Polio / Post-polio

Polio är en infektionssjukdom som orsakas av polioviruset. Polioviruset attackerar främst centrala nervsystemet (hjärnan och/eller ryggmärgen). Förlamning sker vid 0,1 % av alla infektioner.

Läs mer

Ryggproblem

Ryggproblem syftar på smärta som kan uppstå i olika delar av ryggen. Vanliga orsaker till ryggproblem är skador till följd av överbelastning eller en kombination av mekanisk skada (t. ex. klämd nerv) och degenerativ skada (tecken på förslitning) samt psykosomatiska faktorer.

Läs mer

Spina bifida (ryggmärgsbråck)

Spina bifida (ryggmärgsbråck) är en missbildning av ryggmärgen och ryggraden. Eftersom ryggraden och ryggmärgen hos embryot utvecklas ur det som kallas neuralrör, kallas spina bifida för en neuralrörsdefekt. Neuralrörsdefekter är den näst vanligaste medfödda missbildningen efter hjärtfel. Ryggmärgsbråck förekommer oftare i ländryggen och korsbenet än i bröst- och nackkotor.

Läs mer

Stroke

I ungefär 79 % av alla strokefall blockeras blodkärl till hjärnan av t.ex. en blodpropp. Det resulterar i otillräcklig blodtillförsel. Nästan 13 % av patienterna drabbas av den exakta motsatsen, nämligen hjärnblödning p.g.a. skadade kärl. I båda fallen är blodtillförseln till vissa delar av hjärnan inte längre tillräcklig till följd av en lokal cirkulationsstörning.

Läs mer