Fotledsskador

Stukningar (distortioner) av och ligamentskador på fotleden är bland de vanligaste skadorna. Baserat på data från jämförbara länder kan man anta att mer än 1 miljon människor i Tyskland stukar foten varje år. Det yttre ligamentkomplexet i fotleden är påverkat i 85 % av fallen.Orsaker

Ligament i fotleden kan översträckas eller t.o.m. brista som följd av att foten vrids, med eller utan en pålagd yttre kraft. Sådana skador sker ofta under idrottsaktiviteter. Akuta fotledsskador är vanligast här. De står för omkring 15 till 20 % av alla idrottsskador. Sporter med många snabba riktningsbyten, hopp och kontakt med motståndare är särskilt riskabla för fotledsligamentens struktur. Sporter med särskilt hög incidens av akuta fotledsskador är bland annat fotboll, basket och volleyboll.

Risken för förnyad fotledsskada är förhöjd, särskilt bland idrottsutövare. Omkring en tredjedel av patienterna drabbas av en till fotledsskada inom 3 år, och bland idrottsutövare är den siffran 73 % av alla fall. Senare har patienter även besvär med att fotleden ger efter, gör ont vid gång eller löpning, svullnar något och är något instabil.

Typ av ligamentskada

85 % av alla skador på de övre ligamenten i övre delen av fotleden påverkar de laterala ligamenten, med de främre laterala ligamenten mest frekvent drabbade. Skador kan också ske på den nedre delen av fotleden. Det är ovanligt med isolerade skador på nedre delen av fotleden, men bedömningar visar på att 10 % av alla patienter som lider av kroniskt instabilitet i övre fotleden också lider av instabilitet i nedre delen av fotleden.

Skadans allvarlighetsgrad och symtom

Ligamentskador på fotleden delas upp i 3 olika allvarlighetsgrader:

Nivå I (Lätt):

Förlängning av ligament utan makroskopisk bristning, lätt svullnad och/eller känslighet i de påverkade strukturerna. Ingen eller minimal funktionsnedsättning, vanligen utan inre blödning, ingen mekanisk instabilitet i fotleden, inga problem att stödja på.

Nivå II (måttlig):

Partiell makroskopisk bristning med måttlig smärta, svullnad och känslighet i de påverkade strukturerna. Lätt till måttlig funktionsnedsättning och lätt till måttlig fotledsinstabilitet, ofta inre blödning och problem att stödja på.

Nivå III (allvarlig):

Total ligamentbristning med uttalad svullnad, hematom och smärtkänslighet. Förlust av fotledsfunktion samt uttalat abnormala fotledsrörelser och instabilitet, inre blödning, går inte att stödja på.

Diagnos

Först undersöker läkaren foten för att se om det finns några begränsningar i rörlighet, värmeutveckling, svullnad, rodnad, utstickande ben etc. Omständigheterna kring skadan klaras upp i en konsultation tillsammans med var smärtan finns, och om det finns några tidigare skador eller sjukdomar i det området. Beroende på dessa fynd kan ytterligare tester såsom röntgen eller MRT utföras.

Behandling

Tidig funktionell mobiliseringsbehandling av fotledsskador har etablerat sig som den moderna standarden. I det ingår att följa PRICE-regeln (protection, rest, ice, compression, elevation, ung. skydda, vila, kyl, tryck, höj upp) direkt efter skadan. Lätt träning utan att stödja på foten kan påbörjas efter bara 48 till 72 timmar för att återställa vidden av rörlighet och muskelstyrka. Efter att svullnaden har gått ner stabiliseras fotleden med en ortos och under 2 till 4 veckor börjar patienten åter stegvis stödja på benet.

Medföljande sensomotorisk träning är också önskvärd och du bör börja så tidigt som möjligt – vanligtvis efter 3 till 4 veckor.

Operation – ja eller nej?

En omfattande översikt där vila och tidig funktionsträning jämförts har visat att tidig funktionsträning är vida överlägsen längre viloperioder:

  • På lång sikt återgår fler patienter till det idrottsutövande de deltog i innan skadan
  • Deltagande i idrottsaktiviteter återupptas snabbare
  • Ett större antal patienter återvänder snabbare till det arbete de hade innan skadan
  • På kort sikt råkar färre patienter ut för svullnader
  • Färre patienter uppvisar mekanisk instabilitet i fotleden på röntgenbilder
  • Fler patienter är nöjda med behandlingen


Produkterna som visas är passande exempel. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedingenjör kommer även att bestämma vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi stödjer dig gärna.


Relaterade produkter