Höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi syftar på en felaktig utveckling eller anomali i höftleden. En felaktig positionering av höftleden kan också utvecklas, även betecknat höftledsinstabilitet eller höftledsluxation i medicinsk terminologi. Med en luxation i höften är lårbenshuvudet helt eller delvis förflyttat från höftledsgropen, vilket innebär att huvudet inte längre sitter ordentligt i gropen. Vid kongenital höftledsdysplasi är höftleden inte helt formad vid födseln. Flickor drabbas ungefär sex gånger oftare än pojkar.


Orsaker

Det finns flera möjliga orsaker till höftledsdysplasi – både interna och externa faktorer kan vara inblandade. En viktig extern faktor som kan orsaka höftledsdysplasi hos spädbarn är utrymmesbrist i livmodern. Om lårbenshuvudet flyttas i höftledsgropen på grund av barnets inskränkta rörlighet och trycker mot kanten av gropen under en längre tid, kan det orsaka höftledsdysplasi med höftluxation. Brist på utrymme kan orsakas av följande orsaker, bland andra:

  • Första graviditeten
  • Sätesbjudning
  • Liten volym fostervatten
  • Högt blodtryck hos modern under graviditeten

Symtom

De typiska symtomen på höftledsdysplasi och höftluxation, som kan vara lindrig eller kraftig, är följande:

  • Instabilitet i höftleden
  • Höftleden hoppar ur och i led
  • Den påverkade höftleden har begränsad abduktion
  • Asymmetriska veck på baksidan av låren
  • Det påverkade benet förefaller kortare

Höftledsdysplasi och luxation uppträder oftast på ena sidan (ung. 60 %), men symtomen kan också uppträda på bägge sidor. Det första tecknet på dysplasi hos nyfödda är en instabil höftled, men det korrigerar sig själv i 80 % av fallen. Höftledsdysplasi kan ske som ett resultat av att tryck läggs på lårbenshuvudet utifrån (t. ex. vid blöjbyte med höftleden utsträckt).

Diagnos

Om en medicinsk undersökning leder till misstankar om en felaktig utveckling görs ett ultraljud. Det ger läkaren underlag för att avgöra om misstanken om höftledsdysplasi eller höftledsluxation kan bekräftas.

Röntgen används bara om behandling är nödvändig. För att utesluta att leden degraderas (nekropsi av lårbenet), görs en röntgenundersökning efter behandling.

Behandling

Behandling beror på hur allvarliga symtomen är, och på barnets ålder då diagnosen ställs. De följande gäller dock generellt: ju yngre den drabbade individen är, desto framgångsrikare är behandlingen av höftledsdysplasi och höftledsluxation.

Oftast behövs ingen behandling alls på ett tidigt stadium, eftersom höftledsdysplasi ofta korrigeras av sig självt inom två månader. Du kan främja den spontana läkningen av höftledsdysplasi genom att byta blöja på spädbarnet med höften böjd, bära det i en bärsjal och konsekvent undvika att höften stäcks ut i förtid.

Om höftledsdysplasin är kvar efter andra till fjärde levnadsveckan, däremot, är det lämpligt att använda frejkabyxor. Din läkare avgör om muskelavslappningsövningar och sjukgymnastik också behövs. Vid fall av höftledsdysplasi med höftluxation måste lårbenshuvudet återpositioneras i höftledsgropen. Detta kan ske med hjälp av ortoser. Därefter är det nödvändigt att se till att lårbenshuvudet inte hoppar ur gropen igen. Detta sker också med hjälp av ortoser.


Produkterna som visas är passande exempel. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedingenjör kommer även att bestämma vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi stödjer dig gärna.


Relaterade produkter