Infantil cerebral pares (ICP)

Infantil cerebral pares (ICP) är en vanligtvis spastisk störning i nerv- och muskulärsystem som uppstår hos barn. Den karaktäriseras av störningar i nerv- och muskulärsystemet i områdena muskelspänning (tonus), muskelstyrka, koordination och rörelsemönster. Spastiska hybridformer med generellt ökad muskelspänning är de allra vanligaste.


Orsaker

Orsaken till infantil cerebral pares kan variera brett. Brist på syre, komplikationer med navelsträng, infektioner, hjärnblödning och olyckor kan leda till infantil cerebral pares under graviditeten, men oftast under födseln.

I de flesta fall uppstår multipla funktionsnedsättningar. Det sker i 3 av 1 000 levande födda. För tidigt födda är dock oftast påverkade.

Symtom

Symtomen vid infantil cerebral pares kan variera brett och vara väldigt individuella. Spastiska symtom uppstår i 75 % av fallen.

  • Hemiplegi (32 %): här är extremiteter på ena sidan kroppen påverkade, armarna oftast svårare än benen.
  • Diplegi (40 %): benen är svårare påverkade än armarna.
  • Tetraplegi (2 %): vid tetraplegi är alla extremiteter förlamade; den motoriska och mentala utvecklingen är betydligt försenad. Bara omkring 10 % av de drabbade kan gå.
  • Bilateral hemiplegi: spastisk förlamning av alla fyra extremiteter, med armarna svårare påverkade än benen.
  • Triplegi: spastisk förlamning av tre extremiteter.

I alla former är i synnerhet de långa flexorerna och adduktorerna påverkade av förlamningen. Spasticiteten gör även att lederna blir stela. Typiska kliniska bilder av de individuella lederna kan beskrivas såhär: höften är böjd, vinklad och roterad inåt. Det finns en tendens till stelhet i flexionspositionen på armbågen, handleden och knäleden. Underarmen är böjd och tummen roterad inåt. Fotleden och foten är inåtvriden och ryggraden är också kraftigt böjd.

Diagnos och behandling

ICP diagnosticeras baserat på kliniska fynd efter det att progressiva orsaker som tumörer och inflammationer har uteslutits. Behandlingen fokuserar på multidisciplinär terapi från olika medicinska, ortopediska och fysioterapeutiska tillvägagångssätt. Här erbjuder Ottobock ett brett utbud av medicinska hjälpmedel för alltifrån nyfödda till vuxna. Exempelvis finns hjälpmedel för hållning och positionering samt för att förbättra balansen och förmågan att gå (underbensortoser, gånghjälpmedel, sitt- och positioneringshjälpmedel).


Produkterna som visas är passande exempel. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedtekniker kommer även att bestämma vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi stödjer dig gärna.


Relaterade produkter