Ligamentinstabilitet i fotleden

Fotleden delas in i övre och nedre fotled. Leder består av ledytor, ledbrosk, ledvätska, en ledkapsel och ligament. Det finns olika ligament i fotledskomplexet. De stabiliserar lederna tillsammans med muskler runt fotleden. Ligamenten måste vara tillräckligt starka för att leden ska kunna vara stabil och rörlig.

Svaghet i ligament (slapphet) kan uppkomma till följd av medfödda eller förvärvade faktorer. Det här resulterar ofta i svaghet i lederna. Vid en överextension eller bristning i ett ligament kan stabiliteten i leden helt försvinna.


Orsaker

Orsaken till instabilitet, framförallt i övre fotleden, kan vara medfödda eller förvärvade svagheter i ligament, med eller utan inblandningen av ytterligare stabiliserande strukturer (t.ex. ledkapseln, ledbrosk, menisker, muskelstrukturer). Ligament i fotleden kan översträckas eller t.o.m. brista som följd av att foten vrids, med eller utan en pålagd yttre kraft. Instabiliteter i fotleden definieras generellt utifrån antalet påverkade ligamentstrukturer. Ju fler ligament som är påverkade, desto mindre stabilt kommer fotledskomplexet att vara.

Symtom

En instabilitet uttrycks först som en osäker gång, som kan innebära smärta och knäckande ljud vid ökad belastning. Vid akut instabilitet, t.ex. till följd av ligamentruptur, kommer svullnad och missfärgning synas i det drabbade området. Kronisk instabilitet och artros, d.v.s. ökat slitage på ledbrosket, följer ofta över tid, särskilt om akuta skador inte behandlas korrekt.

Diagnos

När en instabilitet i fotleden är bekräftad av manuella testprocedurer, som inversionstestet, följer ofta diagnostiska avbildningstekniker som MRT, röntgen eller ultraljud.

Behandling

Instabiliteter i fotleden kan vara akuta eller kroniska, och behandlas olika vad gäller klinisk vård och försörjningspraxis. Behandlingen beror därför på orsaken till och allvaret i instabiliteten. Den är vanligtvis konservativ, d.v.s. utan operation och/eller med en operation. Konservativ behandling fokuserar på sjukgymnastik och stabiliserande ortoser. En fasanpassad ortos är nödvändig under läkningstiden för instabiliteter som beror på en ligamentruptur. En otillräcklig ortos leder ofta till kronisk instabilitet i fotledskomplexet.


Produkterna som visas är passande exempel. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedtekniker kommer även att bestämma vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi stödjer dig gärna.


Relaterade produkter