Ligamentinstabilitet i knäet

Det finns olika ligament i knäet. De stabiliserar leden tillsammans med muskler runt knäleden. Ligamenten måste vara tillräckligt starka för att leden ska kunna vara stabilt och rörligt.

Svaghet i ligament (slapphet) kan uppkomma till följd av medfödda eller förvärvade faktorer. Det här resulterar ofta i svaghet i lederna. Vid en bristning i ett ligament kan stabiliteten i leden helt försvinna.


Orsaker

Instabilitet i knäet orsakas av medfödda eller förvärvade svagheter i ligament, med eller utan inblandning av andra stabiliserande strukturer (t. ex. ledkapslar, ledbrosk, menisker, muskelstrukturer). Det kan leda till märkbar instabilitet i knäleden.

Formen av instabilitet i knäet definieras generellt av antalet påverkade ligamentstrukturer. Ju fler ligament som är påverkade, desto mer instabil kommer knäleden vara. När korsbanden är påverkade leder det ofta till instabiliteter som tillåter mer uttalad förflyttning av underbenet framåt och bakåt. Orsaken till komplex instabilitet i knäet ligger ofta i en kombination av påverkade strukturer, t. ex. slapphet i de inre korsbanden, kollateralligamenten, den mjuka knäledskapseln och/eller skada på meniskerna.

Symtom

Knäinstabilitet kan resultera i en känsla av instabilitet, faktisk instabilitet, smärta och irritation. Osteoartrit följer ofta över tid, d.v.s. ökat slitage på ledbrosket. I början tar sig instabiliteten uttryck i exempelvis ökad osäkerhet vid gång och smärta vid ökad belastning. Knäinstabilitet kan bekräftas eller uteslutas av kliniska tester.

Diagnos

När knäinstabilitet har bekräftats av kliniska testprocedurer, följer ofta ytterligare tester om det rör sig om smärtsam instabilitet eller begränsad rörlighet. De innefattar jämförande benlängdsmätningar, undersökning av bäckenposition och ledspecifika tester, t.ex. med olika avbildningsmetoder som röntgen och MRT.

Behandling

Behandling vid ligamentinstabilitet i knäet beror på orsaken till och allvaret i instabiliteten. Den kan vara konservativ, d.v.s. utan operation och/eller med en operation. Vid konservativ behandling ligger fokus på sjukgymnastik och stabiliserande ortoser.


Produkterna som visas är passande exempel. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedingenjör kommer avgöra vilken produkt som är bäst lämpad för dig.


Relaterade produkter