Multipel skleros (MS)

Hjärnan och ryggmärgen utgör det centrala nervsystemet (CNS). Det ansvarar för koordinationen av motoriska funktioner och interna organiska processer, samt sammanställningen av alla externa och interna stimuli. Principen det arbetar efter är ett kontrollcenter som leder elektriska signaler över nervtrådar. Nervtrådarna är täckta av ett isolerande lager.

Det isolerande lagret består mestadels av myelin, en vit fet substans. Hos människor med multipel skleros är myelinskidorna permanent skadade på grund av en försvarsreaktion från kroppens immunsystem. Det betyder att de individuella signalerna saktas ned eller inte kan överföras alls längre.

Runt 200 000 människor i Tyskland lider av MS, som oftast inte uppkommer förrän i 20-40-årsåldern. Vuxna kvinnor står, av hittills oförklarliga skäl, för den största delen av de 2 500 nya fallen i Tyskland varje år.


Symtom

MS kan orsaka många olika neurologiska symtom. De omfattar försämrad syn (d.v.s. dubbelseende), försämrad funktion hos urinblåsan, spastisk förlamning av extremiteter, trötthet och störningar i finmotoriska färdigheter. Symtomen uppkommer ofta i stadier, som kan orsakas av exempelvis fysisk eller emotionell stress eller av infektioner, och som kan variera i frekvens och intensitet.

MS klassificeras i olika störningar:

  • Skovvis MS dominerar i inledningsfasen av MS (ung. 85 till 90 %): en eller fler neurologiska symtom uppkommer bara under en kort period, och försvinner därefter (nästan) helt efter bara några dagar.
  • Omkring 30 till 40 % av patienterna som initialt har skovvis fortlöpande sjukdom utvecklar svårare och svårare funktionsnedsättningar över en period på 10 till 15 år. I det här fallet pratarman om ett sekundärt kronisk-progressivt sjukdomsförlopp.
  • Hos 10 till 15 % av patienterna börjar sjukdomen direkt med den primära kroniskt-progressiva formen. Med det här sjukdomsförloppet försvinner inte de neurologiska symtom som utvecklas. Det är dock relativt ovanligt. Blandade former av dessa grundversioner av sjukdomen förekommer också.

Orsaker

Orsaken till MS har ännu inte kunnat hittas. Däremot är det etablerat att specifika försvarsceller som vanligen används av kroppens immunförsvar för att svara på invasiva patogener, är felaktigt programmerade vid den här sjukdomen. De bekämpar kroppens egna strukturer istället för främmande (nämligen myelin i myelinskidan och myelinbaserade proteiner).

Olika hypoteser om ursprunget för multipel skleros har diskuterats och studier har genomförts för att testa dessa. Det verkar finnas kopplingar till en genetisk predisponering, och rollen för Epstein-Barr-viruset och herpesviruset HHV-6 har också undersökts intensivt. I nuläget är det rimligt att anta att sjukdomen orsakas av en hel uppsjö av faktorer.

Diagnos

För att avgöra om en patient har utvecklat MS har neurologen ett vitt utbud av diagnosförfaranden. Det föregås dock av att grundligt etablera patientens individuella historia (anamnes).

Om anamnesen bekräftar misstanken om MS, kan kliniska tester ge ytterligare information. De undersöker patientens motoriska färdigheter, koordination, reflexer, syn och styrka i detalj. Det gör det möjligt att avgöra i vilken utsträckning neurologiska funktioner är skadade och vilka områden i hjärnan som är påverkade. Nervtrådarnas konduktivitet kan också mätas i elektro-fysiologiska tester (kontrollera känsligheten i extremiteter).

Magnetisk resonanstomografi (MRT) kan användas för att avbilda inflammerade områden av CNS. Lumbarpunktering är en annan undersökningsmetod; patientens spinalkanal punkteras mellan två ländkotor så att cerebrospinalvätskan (likvor) kan extraheras.

Behandling

Behandling mot orsaken till multipel skleros existerar inte i nuläget. I motsats till tidigare antaganden, rekommenderas numera måttligt idrottsutövande för nästan alla versioner. MS-patienter som lider av spasticitet rekommenderas regelbunden sjukgymnastik (fysioterapi) och/eller användning av medicinska hjälpmedel som ortoser. Behandlingen kan även kompletteras med medicin.


Produkterna som visas är passande exempel. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedingenjör kommer även att avgöra vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi stödjer dig gärna.


Relaterade produkter