Polio / Post-Polio

Polio är en infektionssjukdom som orsakas av polioviruset. Polioviruset attackerar främst centrala nervsystemet (hjärnan och/eller ryggmärgen). Förlamning sker vid 0,1 % av alla infektioner.


Orsaker

Infektionen orsakas av att förtära infekterad mat. Det är så viruset kommer in i munnen och svalget. Härifrån sprider det sig till tarmarna, där det förökar sig och slutligen kommer ut i avföringen.

Inkubationstiden (tiden från infektion till sjukdomen bryter ut) är omkring 6 till 10 dagar. När infektionen stannar på det här stadiet talar man om asymtomatisk polio. Så är fallet för omkring 4 till 8 % av alla infekterade individer.

Symtom

Icke-specifika symtom som även uppkommer med andra virusinfektioner dyker upp i de tidiga stadierna av sjukdomen: illamående, huvudvärk, feber och möjligen diarré. I omkring 1 % av alla polioinfektioner, tränger viruset över barriären i tarmarna och in i ryggmärgen och hjärnan via blodomloppet. Det leder även till en icke-förlamande form av poliomyelit som ger sig tillkänna genom smärtor i huvud, nacke och rygg. I ungefär 0,1 % av alla infektioner attackeras nervcellerna i ryggmärgen och/eller hjärnan direkt av viruset. Det är den förlamande formen eftersom följden blir förlamning i de här fallen.

Symtomen på polio, långsiktiga konsekvenser/resttillstånd efter polio är:

 • Allmän brist på styrka och uthållighet
 • Extrem trötthet
 • Svårigheter att andas och svälja
 • Intolerant mot kyla
 • Smärta i muskler och/eller leder
 • Ökad muskelsvaghet/-smärta
 • Muskelatrofi
 • Ökande ledinstabilitet/leddeformationer
 • Kramper
 • Muskelryckningar (fascikulation)
 • Ändringar i gångmönstret och/eller en ökad tendens att falla

Behandling

Eftersom det inte finns någon antivirusbehandling mot sjukdomen, är behandlingen begränsad till att hantera symptom. De omfattar sängvila med noggrann omvårdnad, korrekt positionering och sjukgymnastik. Förutom lämplig sjukgymnastik inkluderar uppföljningsbehandling inriktning av ortopediska hjälpmedel som ortoser. Förbättrad rörlighet kan därigenom uppnås efter det akuta sjukdomsstadiet.


Produkterna som visas är passande exempel. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedtekniker kommer även att bestämma vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi stödjer dig gärna.


Relaterade produkter