Ryggproblem

Ryggproblem syftar på smärta som kan uppstå i olika delar av ryggen. Vanliga orsaker till ryggproblem är skador till följd av överbelastning eller en kombination av mekanisk skada (t.ex. klämd nerv) och degenerativ skada (tecken på förslitning) samt psykosomatiska faktorer.


Orsaker

Ryggproblem orsakas av fysiska (organiska) och/eller psykosomatiska faktorer samt felaktig hållning och viktfördelning. Möjliga orsaker är:

  • Skador som en fraktur på kota, förflyttad kota eller en uppriven nervrot
  • Inflammation
  • Förslitning (degenerering) Den kliniska bilden omfattar osteoartrit, osteoporos, ankyloserande spondylit, diskbråck, instabilitet i ryggraden, muskulär obalans eller skillnader i benlängd med resulterande störningar i kroppsbelastning.

Ingen specifik orsak kan hittas i nästan 90 % av alla fall av ryggsmärtor. Diagnosprocedurer inkluderar röntgen och magnetisk resonanstomografi.

Symtom

Ryggsmärta delas upp i radikulär smärta, där en nervrot är irriterad – exempelvis av ett diskbråck – och pseudo-radikulär smärta. I det senare fallet orsakas smärtan av ändringar i de små lederna i ryggraden.

Andra utmärkande egenskaper kan vara:

  • Lumbago: plötsligt uppkommande ryggsmärta
  • Kronisk ryggsmärta: ryggsmärta som har pågått i mer än tre månader
  • Smärta i nedre delen av ryggen och strålande smärta i benen
  • Förlorad kontroll över benfunktioner
  • Försämrad blåsfunktion

Frekvens

60 till 70 % av alla kvinnor mellan 30 och 60 lider av ryggsmärtor, samt 65 till 80 % av alla män. Mer än 75 % av alla ryggsmärtor uppkommer i korsryggen. Ryggsmärtor är den näst vanligaste orsaken till sjukhusvistelse. Det är den vanligaste kurativa sjukhusvård som ersätts via en pensionsförsäkring. Det leder också till fysisk och arbetsmässig funktionsnedsättning och nästan 50 % av alla ansökningar om förtidspensionering är relaterade till det här problemet. Varje år behandlas 31 miljoner fall av ryggsmärtor i Tyskland. Av dessa är 87,5 % akuta besvär och 12,5 % är kroniska. Ryggsmärtor kostar uppskattningsvis ungefär 49 miljarder euro i Tyskland. Behandlingen och rehabiliteringen av drabbade individer uppfattas därför inte bara som en viktig medicinsk uppgift, utan även en ekonomisk faktor!

Behandling

Behandling beror av orsaken till besvären och är oftast konservativ till en början, d.v.s. utan operation. Operation utförs bara i ovanliga fall. Prognosen är oftast god för de flesta. I över hälften av fallen försvinner smärtan inom en vecka och ungefär 80 % av alla patienter har i stort sett återhämtat sig efter två veckor genom lämplig behandling med smärtlindring, ortopedmedicinska hjälpmedel som ryggortos/stöd och sjukgymnastik. Riktlinjerna publicerade av ortopedspecialistförbundet och tyska medicinska förbundets läkemedelskommission betonar att bara åtgärder som omfattar patientens aktiva deltagande (t.ex. aktiv sjukgymnastik, användningen av aktiva ortoser, ryggvänlig ergonomi på arbetsplatsen etc.) kommer att vara till nytta på lång sikt.


Produkterna som visas är passande exempel. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedtekniker kommer även att bestämma vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi stödjer dig gärna.


Relaterade produkter