Stroke

I ungefär 79 % av alla strokefall blockeras blodkärl till hjärnan av t.ex. en blodpropp. Det resulterar i otillräcklig blodtillförsel. Nästan 13 % av patienterna drabbas av den exakta motsatsen, nämligen hjärnblödning p.g.a. skadade kärl. I båda fallen är blodtillförseln till vissa delar av hjärnan inte längre tillräcklig till följd av en lokal cirkulationsstörning.


Frekvens

Enligt de senaste uppskattningarna drabbas ungefär 270 000 av sin första stroke i Tyskland varje år. Ungefär hälften av de överlevande strokepatienterna är fortfarande handikappade ett år efter händelsen och är beroende av hjälp från andra. Under tiden lider 1,3 miljoner landets invånare av konsekvenserna av den här sjukdomen. Som följd av den åldrande befolkningen kan antalet strokepatienter förväntas öka drastiskt under de kommande decennierna. Välgrundade bedömningar från Erlangens strokeregister förutspår 3,5 miljoner patienter med direkta vårdkostnader på 108 miljarder euro. Den kliniska bilden för stroke utgör därför en av de största utmaningarna för det tyska sjukvårdssystemet.

Symtom

Symtomen för stroke kan variera vitt mellan individer, även vad det gäller hur allvarliga de är. De omfattar:

 • Försämrad syn
 • Begränsat synfält
 • Störningar i djupseende, dubbelseende
 • Störningar i tal och språkförståelse
 • Förlamning, domning
 • Störningar i känsel
 • Hängande mungipa – sådana störningar kan också ske i benet och armen (hängfot och hänghand)
 • Axelsmärta
 • Instabil knäledsfunktion vid stående
 • Instabil överkropp
 • Yrsel med osäker gång
 • Spasticitet av olika allvarlighetsgrad

Rehabilitering

Enligt den tyska arbetsgruppen för rehabilitering gäller något som kallas för fasmodell i fältet för neurologisk rehabilitering. Inledningsvis bedöms patientens hjälpbehov av den närvarande doktorn och sjukgymnasten. Val av rehabiliteringsfas beror på patientens hjälpbehov. Neurologisk rehabilitering delas in i följande faser:

 • Fas A: Akut medicinsk behandling
 • Fas B: Medicinsk-terapeutisk rehabilitering, tidig rehabilitering (fortfarande delvis med svåra begränsningar (koma) för de värst drabbade patienterna, vars förmåga till att delta i rehabiliteringen är begränsad)
 • Fas C: Medicinsk-terapeutisk rehabilitering, (försämrad självständighet)
 • Fas D: Medicinsk-terapeutisk rehabilitering, (kan röra sig i sjukhussalen)
 • Fas E: Medicinsk arbetsrehabilitering (återanpassning, omorientering där så behövs)
 • Fas F: Kurativ vård, insatser för att bibehålla det nuvarande tillståndet

Mycket har åstadkommits inom akutvården på senare år. Med moderna medicinska hjälpmedel fokuserar Ottobock på den rehabilitering som följer på akut patientvård. Ottobock erbjuder ett brett utbud av moderna hjälpmedel, från rullstolar som stöder den tidiga rehabiliteringsfasen, till produkter för svag dorsiflexion (ortoser, funktionell elektrisk stimulering (FES) i form av ytstimulering eller som implantat) till ortoser som stabiliserar axel, knä och handled.


Produkterna som visas är passande exempel. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedingenjör kommer även att bestämma vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi stöder dig gärna.


Relaterade produkter