Exopulse Mollii Suit – Avsedd att minska spasticitet, svag muskelaktivering och relaterad kronisk smärtlindring

Exopulse Mollii Suit från Ottobock förändrar i grunden behandlingen av neuronala tillstånd och följdeffekter. Det är världens första neuromoduleringsdräkt som bygger på principen om reciprok inhibering och säkerställer avslappning i spastiska muskler samtidigt som den möjliggör aktivering av svaga muskler. Den kombinerade effekten kan gör det möjligt för användarna att få ett mer aktivt och mindre smärtsamt vardagsliv. Det är en personlig medicinteknisk produkt som används för transkutan, elektrisk lågenergistimulering av hela kroppen, vilket minskar de vanliga följdsjukdomarna vid neurologiska tillstånd som cerebral pares, multipel skleros, stroke eller ryggmärgsskador.

En ung användare leker med sin hund

Historien bakom Exopulse Mollii Suit

Uppfinnaren till Exopulse Mollii Suit med användare

“Våra personliga erfarenheter hjälpte oss att utveckla Exopulse Mollii Suit”

Målet för Fredrik Lundqvist, som uppfann Exopulse Mollii Suit, var att minska lidandet för många människor. Nicolas Loren Abboud och Malte Binting anslöt senare som medgrundare. Alla tre har personlig erfarenhet av funktionshinder och hade med sig denna kunskap när de utvecklade den första elstyrda neuromoduleringsdräkten avsedd för förbättrad rörlighet, balans, blodcirkulation och relaterad smärtlindring.


Exopulse Mollii Suit – Verkningssätt

Exopulse Mollii Suit kontrollenhet

Exopulse Mollii Suit är den första neuromoduleringsdräkten som hjälper till med transkutan elektrisk stimulering. Men vad exakt innebär det?

Mer specifikt använder dräkten en fysiologisk reflexmekanism som kallas reciprok inhibering: Genom att skicka en elektrisk signal till en antagonistisk muskel slappnar den spastiska muskeln sedan av. Denna neuromodulerande stimulering är icke-invasiv och icke-farmakologisk och har begränsade biverkningar jämfört med andra kända invasiva eller farmakologiska behandlingar för spasticitet. Positiva effekter har observerats i kliniska studier på rörelseomfång, balans, hand- och armfunktioner samt gång.

Vad finns på insidan av Exopulse Mollii Suit?


Vad är neuromodulering?

Neuromodulering är en teknik som verkar direkt på nerverna i syfte att skapa ett naturligt biologiskt svar. Det är en förändring – eller modulering – av nervaktiviteten genom att elektriska signaler skickas direkt till ett målområde.

Two Illustrations describe the mode of action of Exopulse Mollii Suit

På grund av det neurologiska tillståndet får en antagonistmuskel inte någon signal på naturlig väg…

Two Illustrations describe the mode of action of Exopulse Mollii Suit

...genom att skicka en elektrisk signal till en antagonistisk muskel slappnar den spastiska muskeln av.


Patientgrupper – vem kan använda dräkten?

Huvudsakliga patientgrupper:

 • Multipel skleros (“MS”)
 • Cerebral pares (“CP”)
 • Stroke
 • Ryggmärgsskador

Avsedd användning:

 • Avslappning av spastiska muskler
 • Behålla eller utöka rörelseomfånget
 • Aktivering och omskolning av muskler
 • Ökad lokal blodcirkulation
 • Symptomatisk lindring och hantering av relaterad svår kronisk smärta

Använd aldrig Exopulse Mollii Suit::

 • Om användaren har implanterat elektroniska medicintekniska produkter eller utrustning som kan påverkas av magneter, t.ex. shuntar
 • Tillsammans med elektronisk livsuppehållande utrustning eller högfrekvensutrustning
 • Tillsammans med EKG-utrustning. Det finns risk för att Exopulse Mollii Suit stör funktionen hos ovan nämnda typer av utrustning

Använd inte Exopulse Mollii Suit utan att rådfråga läkare i samband med:

 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Malignitet (cancer)
 • Infektionssjukdomar
 • Feber
 • Graviditet
 • Hudsjukdom, utslag eller andra hudproblem
 • Användning tillsammans med annan medicinteknisk produkt eller medicinsk behandling


En ung användare som bär Exopulse Mollii Suit

Översikt över viktiga egenskaper

 • Första eldrivna neuromoduleringsdräkten för förbättrad rörlighet, balans, blodcirkulation och smärtlindring
 • Finns för både barn och vuxna, från 104 cm upp till 5XL i herr- och damstorlekar
 • Har 58 inbäddade elektroder, placerade så att de stimulerar 40 viktiga muskler i hela kroppen
 • Kan förinstalleras med standardprogram baserat på patientens diagnos och kan även anpassas efter patientens individuella behov
 • Rekommenderad användning är 1 timme varannan dag vid spasticitet och 1 timme varje dag vid relaterad kronisk smärta*

*Om inget annat anges av vårdgivaren och helst tillsammans med fysioterapi, träning eller aktivitetA woman looking out of the window

Majas berättelse

Chocken var stor när Maja drabbades av en stroke vid 44 års ålder, en händelse med långtgående konsekvenser. Kraftig spasticitet i armen och benet och förlamning på vänster sida vände upp och ner på hela hennes aktiva liv.

A man smiling in the mirror

Niclas berättelse

Niclas är 50 år gammal och föddes med cerebral pares. ”Det blev bara sämre och sämre. Alltmer spänd, stel och spastisk. Jag har provat flera behandlingar och terapier, men ingenting kommer ens i närheten av Mollii. Mollii blev verkligen min räddning.”