Funktionell elektrisk stimulering med L300 Go

Dirk motionerar med L300 Go


Fördelar med L300 Go

Elektrostimulering vid promenad

Snabb och intuitiv anpassning för att passa dig

På din ortopedtekniska klinik anpassas systemet snabbt och intuitivt tack vare smarta komponenter. Bluetooth-programmering och snabbanpassningsläge finns till L300 Go.

Gör inställningar på din ortopedtekniska klinik

App finns för att enkelt mäta och se dina resultat

Tack vare en app för mobilen kan du se dina aktiviteter, sätta upp mål och se framsteg under behandlingen. Med integrerade funktioner mäts och dokumenteras resultat på ett enkelt sätt.

Registrerar rörelser och ger stimulans vid exakt rätt tidpunkt

Systemet känner av aktivitet och dina rörelsemönster och reagerar omedelbart. Med en ny algoritm registreras förändrade rörelser och stimulans kan ges inom 0,01 sekund. L300 Go är aktiv och hjälper till hela tiden.

Sensor och fjärrkontroll finns som tillval

Tack vare den integrerade funktionen för rörelseregistrering och de inbyggda reglagen behövs inte längre någon fotsensor eller fjärrkontroll, men de erbjuds som tillval om du föredrar att styra L300 Go genom dem.

Med endast en elektrod märks stor skillnad

L300 Go kan styra både lyftningen av foten och inåt-/utåtrotation. Rörelsen mäts med en enda elektrod och gör stor skillnad för dig.

Indikationer

  • L300 Go passar fotledsdorsalflexion hos barn och vuxna med droppfot. Den främjar också knäledsflexion och knäledsextension hos vuxna med muskelsvaghet från sjukdomar eller skador på det centrala nervsystemet efter till exempel stroke eller ryggmärgsskador.
  • L300 Go stimulerar musklerna i det drabbade benet elektriskt och initierar på så sätt fotledsdorsalflexion och/eller knäledsflexion/-extension. Resultatet är ett mer stadigt och stabilt gångmönster.
  • L300 Go främjar också muskelrehabiliteringen och förhindrar eller fördröjer muskelatrofi. Denna funktionella ortos kan hjälpa dig att bibehålla eller utöka ledens rörelseomfång och öka det lokala blodflödet.