Fotledsortos Malleo TriStep

Snabbare återgång till aktivitet efter skador på fotledsligamentEn överblick över fördelar

Enkel hantering

I samråd med din läkare, kan de individuella funktionella och stabiliserande beståndsdelarna av ortosen avlägsnas i några enkla steg över tre faser. Det ger mer individuellt och differentierat stöd för olika stadier i läkningsprocessen.

Målmedveten träning

Det specifikt utvecklade Malleo Move träningsprogrammet ger riktat stöd för ligamentets läkningsprocess. Övningarna är skräddarsydda för de tre läkningsfaserna. Du kan enkelt utföra dem hemma, men bara i samråd med din läkare.

Vila (fas I)

Malleo TriStep fixerar din fot i den akuta inflammationsfasen (dag 0 till 4, max. till dag 14). Målen är att lindra smärta och minska svullnaden i foten. Du behöver höja upp foten och kyla den med is i den här fasen. Din läkare ger dig detaljerade råd. Du bär Malleo TriStep med den stabiliserande remmen och fotskalet i den här fasen. Under dagen kan den bäras i en platt sko som kan öppnas helt.

Stabiliserings (fas II)

I fasen då ny vävnad bildas (dag 4 till 28), behöver du inte längre bära fotskalet under dagen. Målet är att fortsätta stabilisera foten och långsamt börja röra på den. Du fortsätter ha fotskalet på natten, vilket motverkar inåtrotationen av foten när du ligger på rygg eller på sidan. Det hindrar ligamenten från att brista igen under natten.

Stöd (fas III)

Mognadsfasen för vävnaden börjar runt dag 29, så att du kan börja bära Malleo TriStep utan den stabiliserande remmen och fotskalet, beroende på indikationen. Avsikten är att förbättra stabilitet och rörlighet samt koordination och balans. Efter den här fasen är över, kan du fortsätta bära ortosen för att förhindra att fotledsligamenten skadas igen.

Malleo Move övningsprogram

Det Malleo Move träningsprogrammet utvecklades specifikt för att ge stöd för läkningsprocessen efter en ligamentskada. Den ger praktiska övningar som du enkelt kan utföra hemma, skräddarsydda för de tre respektive läkningsfaserna. Beroende på fas kan du öva balans eller arbeta med riktade styrkeövningar.

I varje fall är det viktigt att rådfråga din läkare innan du påbörjar övningarna. Se till att du vet vilken läkningsfas du är i och fråga hur mycket du kan träna din fot och om du utför de visade övningarna korrekt.

Indikationer

  • Akuta fotledsskador
  • Akuta och kroniska instabiliteter i kapselligament
  • Inflammatoriska ledsjukdomar
  • Degenererande fotledsbesvär
  • Rehabilitering efter fotledsoperation
  • Ruptur i medialligament