Xeleton - en rigid och funktionell knäortos

En säker återgång till vardagsliv och träningFördelar i korthet

Idrott

Viktigt att känna trygghet efter operationen

Direkt efter operationen klarar inte det opererade knät full belastning. Grundforskning visar dock att med hjälp av en funktionell ramortos, ex. Xeleton, skyddas knäleden. Patienterna litar i högre grad på knäleden tack vare att man upplever en förbättrad ledstabilitet när ortosen används. På så sätt kan patienten röra på sig och använda full belastning tidigare, vilket har en avgörande betydelse när det gäller att återställa benets hela funktion. Man kan begränsa rörelseomfånget med hjälp av extensions- och flexionsbegränsning. Man kan även justera ortosen gällande bredden, vilket kan vara bra vid svullnad i knäleden.

Idrott/Sport

Är du en väldigt aktiv person med målet att återvända till dina dagliga aktiviteter och arbete så snabbt som möjligt? Innebär detta också inkludera sport? Då är Xeleton är perfekt för detta – konsultera din läkare eller ortopedteknisk kunnig person. Tack vare en hållbar aluminiumlegering på ram klarar den väldigt höga belastning och skyddar knäleden. Den passar även vid kontaktidrotter.

Komma igång snabbare

Ju tidigare du kommer igång och kan belasta benet desto snabbare kan du komma tillbaka till aktivitet och arbete. Med Xeleton kan du återgå förtroendet för knät, du vågar röra på dig och använda knät tidigare, vilket har en avgörande betydelse när det gäller att återställa hela benets funktion.

Lämplig för daglig användning

Tack vare den smidiga och kroppsnära utformningen på ortosen är den bekväm att använda bland annat under vanliga byxor. En ytterligare fördel är att den är väldigt lätt. En standard och en lång version finns tillgängliga för att passa så många som möjligt.

Applicering av ortosen

Sätta på och ta av ortosen är enkelt tack vare praktiska hjälpmedel: Skjut in i ortosen uppifrån och sedan fäst den med några enkla grepp. För att underlätta appliceringen har remmarna numrerats i den ordningsföljd som de ska stängas.

Träningssprogram

När du inte kan belasta knät som vanligt efter en skada eller operation, kan du förlora muskelstyrka. Ett målinriktat träningsprogram hjälper till med anpassningen av Xeleton och aktiverar muskulaturen och främjar balansen.

Övningarna som du kan börja med första veckan är indelade i tre faser kan utföras dagligen i hemmet. Det är dock viktigt att tala med din läkare eller terapeut, för att få klargjort att övningarna är lämpliga för dig innan du påbörjar övningarna.

Du hittar träningsprogrammet bland våra nedladdningsbara filer i patientbroschyren.

Indikation

Xeleton lämpar sig för användning vid knäsmärta med svåra eller komplexa uttänjningar av ledband och/eller kraftig instabilitetskänsla. Det finns möjlighet att begränsa rörelseomfånget:

  • ACL- och/eller PCL-ruptur/rekonstruktion
  • Instabilitet i knäleden (ACL, PCL, MCL, LCL)
  • Skador på kollateralligamenten (MCL/LCL)
  • Stabilisering/rörelsebegränsning efter meniskoperation
  • Gonartros
  • Reumatoid artrit


Liknande produkter