Vad är ortoser och stöd?

Den klassiska definitionen av ortoser är att de skyddar och stödjer det motoriska systemet. Ortoser och stöd är medicinska hjälpmedel som föreskrivs av en läkare vid skador och sjukdomar på stödapparaten och motoriska systemet, och som kan påskynda läkning. Målet är att hjälpa människor att öka sin mobilitet. Ortoser kan stabilisera, immobilisera och avlasta kroppen eller påverkade extremiteter, eller ge fysiologiskt korrekt vägledning. Felpositioneringar och felaktig viktfördelning kan därför förhindras, motverkas eller korrigeras. När det gäller permanenta skador kan de upprätthålla funktioner och förhindra eller minska smärta.


Ortoser

Det finns ortoser för immobilisering, mobilisering, korrigering, avlastning och stabilisering. Med en ortos kan en påverkad kroppsregion helt immobiliseras eller mobiliseras på ett kontrollerat sätt. Det är även möjligt att använda ortoser för att korrigera hållning och rörelsemönster. Specialiserade neuro-ortoser kan kompensera för förlorade kroppsfunktioner (t.ex. partiell förlamning av extremiteter). Det här omfattar fullständig eller ofullständig förlamning i benen eller armarna, exempelvis som ett resultat av en stroke eller till följd av polio (poliomyelit). Ortoser föreskrivs av en läkare efter en noggrann undersökning. I idealfallet ska rätt produkt alltid väljas ut tillsammans med läkaren och ortopedingenjören.

Ortoser tillverkas vanligtvis av förhållandevis styva material med funktionella stödmaterial som remmar, stänger, leder och stavar.

Funktion

Ottobocks ortoser och stöd är utvecklade i samarbete med ortopedingenjörer, läkare och sjukgymnaster, eftersom det är viktigt att produkterna effektivt understödjer den behandling läkaren föreskriver. Utmärkt bekväm för brukaren, god passform och valet av material har också ett avgörande inflytande på den höga funktionalitetsnivån. Ottobock håller sig till högsta kvalitetsstandard när det gäller dessa krav.

Design

Naturligtvis kommer funktionaliteten i ortoserna och stöden först. Däremot har det visat sig att det är lättare att acceptera att använda en produkt under en längre tid om utseendet också är tilltalande. Hos Ottobock involveras alltid designers när en ny produkt ska utvecklas. Många ortoser och stöd har redan belönats med erkända designpriser av oberoende domarkommittéer.

Stöd

Den primära medicinska principen för stöd är stabilisering av en led. Muskelreceptorerna stimuleras också. Dessutom säkerställer tyget kontrollerad kompression av det påverkade området och massagen som erbjuds av dynor (elastiska inlägg som är integrerade i stödet) hjälper till att lindra ödem, utgjutningar och hematom. Stöd föreskrivs av en läkare efter en noggrann undersökning. I idealfallet ska rätt produkt alltid väljas ut tillsammans med läkaren och ortopedingenjören.

Till skillnad från ortoser är stöd oftast tillverkade av mer flexibla textilmaterial i kombination med dynor.

Funktion

Ottobocks ortoser och stöd är utvecklade i samarbete med ortopedingenjörer, läkare och sjukgymnaster, eftersom det är viktigt att produkterna effektivt understödjer den behandling läkaren föreskriver. Utmärkt bekväm för brukaren, god passform och valet av material har också ett avgörande inflytande på den höga funktionalitetsnivån. Ottobock håller sig till högsta kvalitetsstandard när det gäller dessa krav.

Design

Naturligtvis kommer funktionaliteten i ortoserna och stöden först. Däremot har det visat sig att det är lättare att acceptera att använda en produkt under en längre tid om utseendet också är tilltalande. Hos Ottobock involveras alltid designers när en ny produkt ska utvecklas. Många ortoser och stöd har redan belönats med erkända designpriser av oberoende domarkommittéer.