Att leva med en amputation

Det viktigaste målet för din försörjning - från operation och rehabilitering till anpassning av protesen - är att återfå din rörlighet. Din läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, ortopedingenjör och Ottobock vill arbeta tillsammans med dig för att få maximal frihet och oberoende och därigenom uppnå din livskvalitet. Även om några saker kommer att förändras i ditt liv, kan du leva ett aktivt och rörligt liv igen i framtiden. Rehabiliteringsprocessen tar i genomsnitt flera månader och den påverkas av många olika faktorer, inklusive din motivation och en ordentligt anpassad protes.

Möjligheterna som en modern protes från Ottoboock erbjuder uppfyller vardagens krav. Men, din delaktighet är avgörande för en lyckad rehabilitering. En optimal försörjning av en protes från Ottobock och ditt rehabteam hjälper dig på vägen. Rehabteamet består vanligen av läkare, sjukgymnast / arbetsterapeut, ortopedingenjör och -tekniker.

Nedan finner du rekommendationer runt terapi och rehabilitering. Notera dock att råd och instruktioner från ditt rehabteam alltid går före eftersom de är bäst lämpade att bedöma din enskilda situation.


Brukare efter amputation

Från amputation till rehabilitering

En amputation utsätter dig för nya utmaningar. Hur livet förändras är högst personligt. Rehabiliteringsprocessen tar i snitt flera månader.

Läs mer

Översikt för amputationsnivåer för nedre extremiteter

Protesförsörjning

Efter en amputation ska du försörjas med en protes som på ett optimalt sätt möter dina behov. Vilken protes det blir för din del beror på många olika faktorer.

Läs mer

Brukare under rehabiliteringträning

Var kan jag få hjälp?

Protesförsörjningen efter en amputation påbörjas vanligen på sjukhuset och fortsätter därefter på en ortopedteknisk avdelning.

Läs mer

Tekniska begrepp

Här hittar du en genomgång av tekniska begrepp och förkortningar som ofta används för våra proteslösningar.

User in the consultation

Vanliga frågor

Att förlora en eller flera kroppsdelar väcker en hel del frågor hos den drabbade. Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna.

Läs mer

Amputationsnivå

Termen amputationsnivå beskriver det ställe på kroppen där en kroppsdel amputeras. Amputationsnivån används tillsammans med andra faktorer för att välja en passande protes.

Läs mer

Rehabilitering

När du kan börja med intensiv rehabilitering bestäms av ditt behandlingslag utifrån hur din återhämtning fortskrider. I rehabiliteringsfasen förbereder du dig på ett ändamålsenligt sätt för att bära protes. Målet är att ge dig maximal rörlighet och oberoende så att du i framtiden kan leva ditt liv så normalt som möjligt. Det är avgörande att du deltar aktivt för att rehabiliteringen ska lyckas.

Läs mer

Tryckbehandling

Direkt efter operationen sväller stumpen vanligtvis upp. Denna svullnad (ödem) är en helt normal reaktion på operationen. Svullnaden kan motverkas genom tryckbehandling över hela ytan.

Läs mer