Vanliga Frågor & Svar

Att förlora en eller flera kroppsdelar väcker en del frågor för den drabbade. Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna.

Om du inte får svar på dina frågor här, kontakta din ortopedtekniker/-ingenjör, sjukgymnast, arbetsterapeut eller läkare. Ditt rehabteam är bäst lämpade att bedöma din individuella situation och ge kompetenta råd utifrån detta.