Från amputation till rehabilitering

Ditt liv förändras efter en amputation. Hur ditt framtida liv kommer att se beror till stor del på dig själv. Själva rehabiliteringsprocessen tar vanligtvis upp till ett halvår.

Faktorer som kan påverka rehabiliteringsprocessen är förändringar i stumpen, viktuppgång eller viktnedgång, din bostad, familj, släkt och vänner, din vardagsmiljö och ditt yrke.


Före amputationen

Du har kanske vetat om att du måste genomgå en amputation under en längre tid. Trots att denna vetskap är svår att hantera så är det viktigt att du inser att du inte behöver gå igenom denna svåra tid ensam. Behandlingspersonalen kommer att stötta dig och vara öppen för dina frågor och problem.

Välkommen.

Inledande tester

Före operationen kommer du att bli noggrant undersökt flera gånger på sjukhuset. Dessa tester består bland annat av blodanalys, lungröntgen och kontroller av hjärtat och blodcirkulationen.

Rådgivning hos läkare

Före amputationen kommer de ansvariga läkarna att förklara för dig vad som händer under operationen. De kommer även att i detalj gå igenom tiden efter amputationen. Vid dessa rådgivningstillfällen har du möjlighet att fråga om allt som du tycker är viktigt. Förbered dig gärna genom att skriva ner frågor du vill ställa till läkarna så att du inte glömmer något. Tveka inte att ställa följdfrågor om det är något du inte förstår. Läkarna är skyldiga att förklara allt du vill veta, även om du ställer samma fråga flera gånger. Till skillnad från planerade amputationer kan svåra skador som orsakats vid en olycka kräva att operationen genomförs snabbt. I sådana fall sker rådgivningen med läkare av förklarliga skäl först efter operationen.

Målmedvetna förberedelser

Om det är möjligt är det bra om du redan före operationen börjar göra de övningar som du sedan behöver för rehabiliteringen. På så sätt kan du stärka dina muskler i förväg. Om du till exempel ska genomgå en benamputation, har du nytta av att så snart som möjligt träna på att på rätt sätt förflytta dig från sängen till rullstolen. Att träna på sådana rörelser i god tid före operationen kan göra tiden efter amputationen mycket lättare för dig. Fråga din läkare och sjukgymnast vilka övningar som är lämpliga för dig.

En annan sak som kan vara till hjälp är att redan före amputationen prata med en ortopedingenjör för att diskutera vilken slags protes som senare kan passa dig. Detta ger dig en bättre bild av vad du kan förvänta dig under rehabiliteringen.

Psykologiskt stöd

En amputation är en dramatisk livshändelse som kräver stor inre stryka av dig. Därför bör du söka psykologiskt stöd. Du får då chansen att diskutera många viktiga ämnen med professionella psykologer, vilket minskar pressen på vänner och familj. Dessa samtal kan även hjälpa dig att samla kraft inför det nya kapitlet i ditt liv. Ju tidigare du söker samtalsstöd, desto bättre, eftersom övervinnandet av mentala konflikter och rädslor också bidrar till snabbare återhämtning och återvunnen livskvalitet. En amputation som är förbunden med rädsla kan leda till depression. Det måste du undvika till varje pris.

Tala med andra som genomgått amputationer

Vi rekommenderar att du tar kontakt med människor som genomgått liknande amputationer eller lider av liknande sjukdomar som du själv. Att tala med någon som redan genomgått en amputation hjälper dig att samla kraft. Du är inte ensam. Det är bra att få höra hur andra hanterar liknande situationer, och få veta vilka förändringar (även positiva) de har upplevt i sina liv. Ofta får du även tips och råd, till exempel om hur du ska använda protesen.

Om du vill komma i kontakt med människor som är i en liknande situation som du själv, är det bäst att fråga din läkare, sjukgymnast eller ortopedingenjör. De vet i regel vart du kan vända dig eller hur du kan hitta en självhjälpsgrupp.

Amputation

Här förklarar vi vad termen amputation betyder, vilka olika typer av amputation det finns och varför en amputation kan vara nödvändig.

Vad betyder termen amputation och varför är det ibland nödvändigt att amputera?

En amputation innebär att ett skelettben skiljs från kroppen vid frisk vävnad eller att en kroppsdel skiljs från kroppen vid en led (disartikulation).

En sådan amputation är nödvändig när en insjuknad kroppsdel inte förväntas tillfriskna och gör att patientens liv står på spel. Orsakerna kan vara nedsatt blodcirkulation, infektioner, olyckor, cancer eller en medfödd missbildning av extremiteterna.

I de fall som nämns ovan känner patienten i regel till behovet av amputation en tid i förväg. Men amputationer kan ibland även bli nödvändiga helt oväntat, till exempel på grund av en allvarlig skada efter en olycka.

Amputationsnivå

Vad betyder amputationsnivå?

Termen amputationsnivå beskriver det ställe på kroppen där en kroppsdel amputeras. Amputationsnivån används tillsammans med andra faktorer för att välja en passande protes.

Läs mer

Efter amputationen

Direkt efter operationen har din återhämtning och läkningen av stumpen högsta prioritet. Båda delarna är viktiga för att du ska kunna börja med rehabiliteringen och för att en protes ska kunna provas ut.

Sängvila efter amputation.

Vad väntar dig efter amputationen?

Efter amputationen läggs särskilda förband (eller bandage) som främjar läkningen på stumpen. Syftet är att operationssåret ska läka snabbt och att förbereda stumpen för en framtida protes.

Under den första fasen efter operationen finns det tre centrala behandlingsmål: Du ska känna så lite smärta som möjligt eller i bästa fall ingen smärta alls, stumpen ska kunna börja bära upp vikt och du ska träna upp full rörlighet i stumpen åt alla håll.

För att dessa mål ska uppnås är det viktigt att din läkare eller sjukgymnast visar dig några viktiga punkter direkt efter operationen: Korrekt sängläge så att musklerna och leden närmast stumpen inte förkortas eller blir stela, andningsövningar som ska göras regelbundet samt lättare rörelseövningar och rörlighetsträning. Dessa åtgärder gör att du snabbt och utan problem kan börja använda protes, så att du kan förbli rörlig och aktiv.

Korrekt sängläge

Direkt efter operationen kommer du antagligen att ha svårt att ligga stilla under längre tid, men du kommer inte heller att på egen hand kunna vända på dig i sängen. Därför måste du flera gånger per dag få hjälp av vårdpersonal med att ändra läge i sängen. Det är viktigt att ändra liggställning få att du ska känna så lite smärta som möjligt och för att förebygga liggsår. En korrekt kroppshållning är även viktigt för din rörlighet.

Sårläkning på stumpen

När du vaknar upp från narkosen kommer ditt ben troligtvis att ha ett förband av enkla bandage eller ett gips med en liten slang som kommer ut ur det. Slangen fördes in i såret under operationen för att dränera vätska och blod från såret. Slangen kallas även drän och kommer att tas bort i och med att såret läker.

I de flesta fall läker amputationssåret ihop inom tre eller fyra veckor efter operationen och ett ärr bildas. Men även om ärret på utsidan ser ut att ha läkt bra och färgen på ärrvävnaden bara ändras litegrann så tar hela läkningsprocessen för ärret mycket längre tid. Det kommer att behövas ungefär ett och ett halvt år innan det är helt läkt under huden.

Under denna period är det extremt viktigt med intensiv vård (tryckbehandling och salvor) för att ärrvävnaden ska hållas mjuk och smidig och samtidigt bli spänstig. Det är av avgörande betydelse för att du ska kunna använda protes.

Tidig kompression av stumpen

Direkt efter operationen sväller stumpen vanligtvis upp. Denna svullnad (ödem) är en helt normal reaktion på operationen. Svullnaden går vanligtvis tillbaka efter ungefär en vecka.

På ett tidigt stadium efter amputationen utövas tryck på stora delar av stumpen med hjälp av elastiska bandage, kompressionsstrumpor eller andra medicinska hjälpmedel. Syftet med tryckbehandlingen är att motverka svullnad och bidra till att förbereda stumpen för en protes. Detta är viktigt, eftersom en kraftig svullnad fördröjer sårläkningen och gör att det tar längre tid för stumpen att anta en bra passform för en protes. Kompressionen förbättrar även blodcirkulationen i stumpen. Det lindrar smärta och gör att ärret läker snabbare.

Vilken typ av stumpbehandling som passar bäst för dig – med elastiska bandage, kompressionsstrumpor eller silikonhylsa – beror på operationstekniken, amputationsnivån, sårets förutsättningar och personlig erfarenhet hos behandlingspersonalen. De väljer den metod som passar bäst för dig.

Rörelseövningar

För att din kropp ska vara så väl förberedd som möjligt för de efterföljande stegen i behandlingen har du stor nytta av att stärka muskulaturen i bålen, armarna och benen. Låt din sjukgymnast visa dig övningar som skyndar på ditt tillfrisknande och ger bästa möjliga träning för lederna nära den amputerade kroppsdelen. Du kan göra övningarna med lätta vikter och träningsband, i sittande eller stående läge. Även stumpen bör vara med i övningarna.

Dessa rörelseövningar motverkar stelhet i muskler och leder. Gör dig bekant med rörelsemönster som först kan kännas onaturliga med det amputerade benet. Be din sjukgymnast visa dig övningarna och kontrollera att du gör dem på rätt sätt. Be även om råd om rätt övningar för rätt tillfälle.

Rörlighetsträning

Nu kan du jobba på din rörlighet. I början kommer du antagligen att ha svårt att sitta upp i sängen på egen hand och att förflytta dig till en rullstol. Men med lite träning kommer du snart att lyckas. Även här bör du få detaljerad rådgivning av din sjukgymnast. Ofta finns det remmar eller handtag på sängen som du kan använda som stöd. Snart kommer du även att ställa dig upp för första gången. Men eftersom den vanliga motvikten för det amputerade benet saknas kommer du förmodligen att ha problem med balansen till en början. Ett gåstativ eller annat hjälpmedel kan hjälpa dig att hålla balansen direkt efter en benamputation.

Omedelbar och tidig protesförsörjning

I vissa fall kan en första protes provas ut redan en kort tid efter amputationen. Med en sådan tidig protes kan stumpen utsättas för en del vikt redan i ett tidigt skede och inledande gångträning kan påbörjas. Denna tidiga försörjning sker i regel redan ungefär tio dagar efter amputationen. Denna typ av protes passar dock inte för alla amputationsnivåer. Din läkare, sjukgymnast och ortopedingenjör kommer gemensamt att besluta om detta är ett lämpligt alternativ för dig. Om en sådan tidig försörjning passar för dig så kommer du att få en ny protes efter några veckor. Denna övergångsprotes provas ut av din ortopedingenjör och används för inledande stå- och gångövningar.

Patientens stump läggs om efter en amputation.

Tryckbehandling

Direkt efter operationen sväller stumpen vanligtvis upp. Denna svullnad är en helt normal reaktion på operationen. Svullnaden kan motverkas genom tryckbehandling över hela ytan.

Läs mer

Rehabilitering

Rehabiliteringsåtgärder efter amputationen.

Rehabilitering

Om såret på stumpen läker bra så börjar själva rehabiliteringsfasen några veckor efter operationen. I de flesta fall tar den upp till sex månader.

Läs mer