Amputationsnivå

Termen amputationsnivå beskriver det ställe på kroppen där en kroppsdel amputeras. Amputationsnivån används tillsammans med andra faktorer för att välja en passande protes.

Amputationsnivån bestäms av läkaren innan operationen och beror på skadans art. Vid ett planerat ingrepp konsulteras vanligen även en ortopedtekniker för att bestämma vilken amputationsnivå som är mest lämplig för den kommande protesinriktningen.


Fotamputation

Det finns fler än tolv olika amputationsnivåer i fotområdet. De går från amputation av tå, till mellanfot, till amputation i tarsusområdet.

Silikonproteser kan användas vid protesinriktning.

Transtibial amputation (amputation av underben)

Vid en transtibial amputation, d.v.s. en amputation i underbenet, kapas tibia och fibula.

Vid protesinriktning behövs en protesfot, adaptrar och kopplingselement till hylsan. Hylsan är den del som ansluter protesen till stumpen.

Ett kosmetiskt överdrag kan användas för att täcka över en protes och göra den mindre iögonfallande.

Knädisartikulation

Knädisartikulation är när knäleden kapas och underbenet skiljs från kroppen. Låret är opåverkat.

Vid protesinriktningen behövs en protesfot, knäled, adaptrar och kopplingselement till hylsan. Hylsan är den del som ansluter protesen till stumpen.

Ett kosmetiskt överdrag kan användas för att täcka över en protes och göra den mindre iögonfallande.

Transfemoral amputation (låramputation)

Vid en transfemoral amputation, d.v.s. en amputation i låret, kapas lårbenet (femur).

Vid protesinriktningen behövs en protesfot, knäled, adaptrar och kopplingselement till hylsan. Hylsan är den del som ansluter protesen till stumpen.

Ett kosmetiskt överdrag kan användas för att täcka över en protes och göra den mindre iögonfallande.

Höftdisartikulation

Vid en höftdisartikulation sker amputeringen i höftledsområdet. Efter den här sortens amputation måste bäckenet styra protesen.

Vid protesinriktningen behövs en protesfot, knäled, höftled, adaptrar och kopplingselement till hylsan. Hylsan är den del som ansluter protesen till stumpen.

Ett kosmetiskt överdrag kan användas för att täcka över en protes och göra den mindre iögonfallande.

Hemipelvektomi

Vid en hemipelvektomi amputeras hela benet och delar av bäckenet upp till korsbenet bort. Efter den här sortens amputation måste bäckenet styra protesen.

Vid protesinriktningen behövs en protesfot, knäled, höftled, adaptrar och kopplingselement till hylsan. Hylsan är den del som ansluter protesen till stumpen.

Ett kosmetiskt överdrag kan användas för att täcka över en protes och göra den mindre iögonfallande.