Protesförsörjning

Efter amputationen bör du prova ut den protes som bäst fyller dina behov. Vilka proteser du kan överväga beror på olika faktorer.

Faktorer som påverkar valet av en lämplig protes för dig omfattar din fysiska kondition och hälsa, amputationsnivå, dina behov av protes och ditt boende och arbetsmiljö. Din ortopedingenjör kommer att ge dig råd angående alla dessa aspekter och arbeta tillsammans med dig för att välja protes och komponenter.


Proteser

Som med medicinsk teknik i allmänhet baseras vidareutvecklingen av proteser på den naturliga förebilden. Modern högteknologi kommer allt närmre den här modellen. Människans känslighet utgör en särskild utmaning här, eftersom den är väldigt svår att efterlikna. Din protes uppfyller ändå otaliga oumbärliga funktioner: Den återställer en stor del av din rörlighet och hjälper dig bemästra vardagslivet utan hjälp från andra. Genom att bära din protes slipper du problem med hållningen och balanssvårigheter som annars kan bli resultatet eftersom vikten från det amputerade benet saknas. Genom att bära protes undviker du även att överbelasta ditt friska ben, vilken kan ge problem på lång sikt.

Din ortopedingenjör

Processen med att försörja dig med din slutliga protes börjar när stumpen har läkt och du återigen är i god fysisk kondition. Din ortopedingenjör kommer att rådgöra med dig innan dess, genom att ställa ett antal frågor för att ta reda på dina behov och önskemål. Han eller hon kommer också att undersöka din stump kort efter amputationen och ta reda på om det går att ordna en tillfällig protes åt dig. En läkare kommer också att närvara vid försörjningen om du så önskar eller ortopedingenjören anser att det är nödvändigt.

Efter den första undersökningen kommer din ortopedingenjör föreslå olika alternativ och diskutera dem med dig. Tre områden är av särskild vikt här:

Valet av komponenter

Proteshylsan

Protesinriktning

Alla tre områden måste diskuteras tillräckligt för att resultatet ska uppfylla dina och rehabiliteringsteamet krav. Först därefter sätts processen med att försörja dig med hylsa igång och ortopedingenjören väljer proteskomponenter baserat på Mobis®-systemet. Protesen kan färdigställas efter detta, d.v.s. den slutliga protesen tillverkas och förses med kosmetiskt överdrag.

Protesinriktning

När rätt försörjning med hylsa har uppnåtts efter flera utprovningar och komponenterna har valts ut, sätts komponenter och hylsa ihop. Processen vid protesinriktning kan skilja sig åt från patient till patient, eftersom exempelvis hållning och längd spelar in.

Din ortopedingenjör baserar inriktningen av protesen på undersökningsresultat och befintliga riktlinjer.

Ytterligare utprovningar sker när protesen är klar. Med hjälp av ett instrument känt som L.A.S.A.R. Posture kan ortopedingenjören kontrollera protesinriktningen och ställa in protesen exakt efter dina behov. Därefter kan du ta de första stegen med din nya protes.