Tekniska begrepp / Överkropp

Abduktion


Beskriver i allmänhet en rörelse bort från mitten av kroppen. När det gäller handproteser beskriver termen att öppna handen eller att spreta med fingrarna.

Adduktion


En rörelse mot kroppens mitt. När det gäller handproteser innebär det att flytta ihop fingrarna (stänga handen).

ADL (Activities of Daily Living, aktiviteter i vardagen)


Vardagliga aktiviteter såsom att klä på sig, äta, sova, gå på toaletten

Amputation


En amputation innebär att ett skelettben skiljs från kroppen vid frisk vävnad eller att en kroppsdel skiljs från kroppen vid en led (disartikulation). Det finns olika amputationsnivåer.

Amputationsnivå


Amputationsnivån är det ställe på kroppen (nivå) där en kroppsdel amputeras. Amputationsnivåer för övre extremiteterna är:

 • Finger/tumamputation
 • Partiell handamputation
 • Transkarpal/karpal amputation
 • Handdisartikulation
 • Transradial amputation (amputation under armbågen)
 • Armbågsdisartikulation
 • Transhumeral amputation (amputation över armbågen)
 • Axeldisartikulation och interthoracascapular amputation

Axon-Bus-systemet


Ordet "Axon-Bus" syftar på en uniform kommunikationsstandard mellan proteskomponenterna. Dessutom är Axon-Bus-systemet ett självständigt protessystem. Den viktigaste komponenten är Michelangelo-handen. Brukare har nytta av handens ökade funktionalitet.

Bilateral


På båda sidor, d.v.s. båda armar eller ben är påverkade.

Digital kommunikation mellan proteskomponenter


Det här en form av kommunikation mellan proteskomponenter. Fördelar omfattar:

 • Hög störningstålighet
 • Snabb och säker dataöverföring

Digital kontroll av protesen


Protesens hastighet, t.ex. vid öppning och stängning, rotation eller höjning och sänkning kan varieras.

Dysmeli


En medfödd missbildning som delas in efter följande nivåer:

 • Amelia: hela kroppsdelen fattas.
 • Phocomelia: handen eller delar av den sitter fast direkt på axeln.
 • Ectromelia: en mittensektion i storlek av ett skelettben saknas, handen finns kvar (longitudinell defekt).
 • Peromelia: en del av armen saknas.

Hybridproteser


Hybridproteser använder alltid två olika tekniker tillsammans på samma gång. Till exempel kan externt drivna proteser (MyoHand) kombineras med kroppsdrivna proteser (armbågsled) i en överarmsprotes. Öppna och stänga handen sker med elektricitet (myosignals), medan flexion och extension av underarmen i det här fallet sker med en kroppsdriven sele.

Integrerat batterisystem


Ett permanent installerat batteri som inte tas ur för laddning.

Kabelstyrd armprotes


Kabelstyrda armproteser är kroppsdrivna proteser. De är "aktiva griparmar" vars protetiska funktion styrs av brukarens egen kroppsstyrka, t.ex. stumpen och/eller en axelsele. Rörelser utlöses via en kroppssele på protesen.

Kontralateral


Sidan mittemot den påverkade sidan.

Låssystem


Låssprint och adapter för att låsa ihop liner och protes.

Liner


Linern är ett strumplikt överdrag för stumpen och fungerar som ett sorts "andra hud" mellan de formbara mjukdelarna i stumpen och det hårda skalet på hylsan. Det skyddar och bäddar in ömtåliga och tryckkänsliga delar av stumpen och förbinder stumpen med protesen. Liners är formbara och hudvänliga, men ändå rigida nog att motverka oönskad uttöjning. Liners för armar ger brukaren ökad komfort och säkerhet.

Myoelektrisk armprotes


Myoelektriska proteser är externt drivna proteser. Varje muskelkontraktion genereras elektrisk spänning i huden, något som används för att styra den eldrivna protesen.

Passiva armproteser


Passiva armproteser används för att ge sken av en arm och används helst av brukare som tycker att det är viktigt att ge ett visst utseendemässigt intryck. Deras funktion är dock begränsad till att användas som stöd vid hantering av föremål.

Proportionell


Gripstyrka och griphastighet kan kontrolleras av muskelsignaler av olika styrka.

Proprioception


Signaler från receptorer i vävnaden (hud, muskler, ledkapsel, sena).

Supination


Utåtrotation av handen genom att vrida underarmen så att radius och ulna är parallella med varandra efter rotationen. Med armen hängande nedåt pekar handflatan nu framåt (för fötter: lyft av innerkanten på foten samtidigt som utsidan sänks ned).

Testprotes


En testprotes är avsedd att testa hylsformen, volymen, funktionen och designen på den slutgiltiga protesen.