Tekniska begrepp / Underkropp

Adapter


Adaptrar är proteskomponenter som används för att koppla ihop olika funktionella komponenter såsom knä eller fot.

Påtagningshjälp


Påtagningshjälpen är en slangformad strumpa som gör det enklare att sätta på protesen. Den träs över stumpen så att stumpen kan föras in i proteshylsan.

Bionisk knäled


Det här helt mikroprocessorstyrda knäledssystemet gör det fullständigt intuitivt att använda protesen. Otaliga integrerade sensorer och komplex mätteknologi bestämmer kontinuerligt exakt rätt inställning för knäleden. Bioniskt knäledssystem stödjer ett i stort sett helt fysiologiskt gångmönster och lindrar därmed påfrestningar på hela det motoriska systemet.

Bouncing


Bouncing innebär böjning under belastning mot ett dämpande motstånd upp till en viss flexionsvinkel.

Hylsa


Proteshylsan sätter ihop din stump med protesen och fyller en viktig funktion: den säkerställer optimalt fäste och korrekt passform för din protes – vilket gör den avgörande för acceptans och välbefinnande hos brukaren. För att uppfylla dessa mål måste hylsan – beroende på stumpens form och efter brukarens rörlighet – tillverkas individuellt.

Liner


Linern är ett strumplikt överdrag för stumpen och fungerar som ett sorts "andra hud" mellan de formbara mjukdelarna i stumpen och det hårda skalet på hylsan. Det skyddar och bäddar in ömtåliga och tryckkänsliga delar av stumpen och förbinder stumpen med protesen. Att välja rätt liner är avgörande för att säkerställa att protesen passar och är bekväm att använda. Men en liner kan bara ge optimal säkerhet och komfort i kombination med rätt stängningssystem, som håller hylsan på plats på stumpen.

Mikroprocessorstyrt knäledssystem


Med detta protesknäledssystem känner en mikroprocessor med komplexa sensorer av rörelsemönster och korrigerar protesen i realtid. Den reglerar sving- och ståfas så att användaren kan lita på protesknäleden.

Mobilitetsgrad


Din aktivitetsnivå spelar en avgörande roll för inriktningen av protesen. Det är anledningen till att följande mobilitetsgrader har etablerats inom ortopedteknik:

  • Låg mobilitetsgrad: De som även betecknas inomhusgående har låg mobilitetsgrad. De kan gå korta sträckor på jämna ytor och i låga hastigheter.
  • Måttlig mobilitetsgrad: Begränsade utomhusgående har måttlig mobilitetsgrad. De kan även gå på ojämna ytor och över låga hinder som trottoarkanter och trappor.
  • Hög mobilitetsgrad: Obegränsade utomhusgående har hög mobilitetsgrad. De kan gå på nästan alla ytor och i olika hastigheter, även längre sträckor. Kan ta sig över de flesta hinder, arbeta och delta i terapiverksamhet och andra aktiviteter.
  • Väldigt hög mobilitetsgrad: Obegränsade utomhusgående med särskilt höga krav kan med sin protes bemästra ännu svårare utmaningar inom sport, arbetsmiljö eller under fritidsaktiviteter.

Protesfot


En protesfot är en konstgjord fot som ersätter den fysiologiska foten. Den fyller alltid ett specifikt, funktionellt syfte och är individuellt utvald för användaren, skräddarsydd efter hans eller hennes rörlighet. En protesfot har en naturlig fotform.

Protesfot i kolfiber


Kolfiber är ett väldigt lätt och robust material. Det är även väldigt flexibelt och har en motståndskraftig fjädringseffekt. En protesfot som är gjord primärt i kolfiber är därför väldigt lätt. Brukare drar fördel av den höga energiåtergivningen under gång.

Protesknäled


En protesknäled är en konstgjord knäled som fungerar som en funktionell ersättning för det fysiologiska knäet. De olika knälederna stödjer individuella krav enligt brukarens rörlighet. Vi rekommenderar vår KneeSelect väljarhjälp för att hjälpa dig välja rätt knäled.

Rotationsadapter


Rotationsadaptern är en proteskomponent som låter den amputerade rotera underbenet upp till en naturlig position. Det kan vara väldigt användbart i många situationer, t.ex. när man tar på sig skor.

Svingfas


Svingfasen är rörelsen när foten svingar fritt i luften under gång.

Ståfas


Ståfasen är ögonblicket då brukaren står helt rakt och bär vikten på benet utan att röra sig framåt eller bakåt.

Torsionsadapter


En torsionsadapter möjliggör rotation av protesen utan att flytta foten. Den installeras ovanför protesfoten.

Vakuumsystem


Ett vakuumsystem är ett undertryckssystem som genererar ett vakuum mellan stumpen, liner och hylsa genom en "aktiv princip" (pump) eller "passiv princip" (kolvrörelser med stumpen). Målet är ett gott fäste för protesen på kroppen för en säker koppling.

Yielding


Yielding innebär böjning under belastning mot ett dämpande motstånd utan begränsande flexionsvinkel.