Mekatroniska knäleder för din livsstil
#ReclaimYourLife

Alla är unika och individuella. Ingen är lik den andra. Varje individ har en egen livsstil och egna behov. Så för dig som exempelvis jobbar på kontor, varför skulle du använda samma protes som en person som arbetar som brandman?

Vi har utvecklat proteser för att kunna matcha dina krav och passa dig individuellt – vi kallar det för #Reclaim your life. Läs mer om våra olika knäleder och vad som skulle passa dig. Kontakta din ortopediska klinik för att hitta bästa lösningen för just dig.


Kenevo

Du har ett stort behov av säkerhet och stabilitet. Därtill har du med Kenevo hjälp med att sätta och ställadig eftersom protesen stödjer duig under tiden. Kenevo ger dig ökad säkerhet och mer självständighet. #ReclaimYourSenseOfSecurity

3C98-3/3C88-3 C-Leg 4

C-Leg 4

Du vill kunna lita på protesen och och på dig själv. Klara vardagen igen. C-Leg 4 hjälper dig att hitta tillbaka till självständigheten. #ReclaimYourDetermination

Genium mikroprocessorstyrd knäled

Genium

Det mesta du vill göra är ju att tänka på protesen så lite som möjligt. Att röra sig naturligt och intuitivt och att fokusera på de viktiga sakerna i livet igen. #ReclaimYourStrength

Genium X3 protes system

Genium X3

Vill du ta det som steget längre och göra det otänkbara möjligt igen: promenader, löpning, simning med så få begränsningar som möjligt. #ReclaimAllYouWantToBe

Vill du veta mer?

Proteser för en aktiv livsstil. #Reclaim your life

Lär dig skillnaderna mellan de olika mekatroniska knälederna. Vilken är rätt modell för din livsstil? Kontakta din ortopedklinik för att hitta alternativet för dig.