Lösningsöversikt överkropp

En amputation innebär en stor förändring för dig och din familj. Vi vill ha ditt förtroende längs vägen. Vårt mål är att visa dig att förlora en del av din rörlighet finns det lösningar för att fortsätta ha en aktiv vardag. Moderna proteser återställer rörlighet och rörelsefrihet på individuell nivå. Du kommer att få erfara att du kan fortsätta bemästra vardagen, delta i fritidsaktiviteter och arbeta med en protes som är anpassad efter dina behov.


bebionic hand

De eleganta och modernt designade bebionic-produkterna är utrustade med toppmodern teknik som flyttar fram gränserna för vad flerledade myoelektriska händer kan göra. Tack vare 14 valbara greppmönster och handpositioner kan du enkelt sköta en mängd vardagliga sysslor.

Läs mer

DynamicArm överarmsprotes

DynamicArm armbågsled och dess speciella teknologi gör rörelserna praktiskt taget helt naturliga. Vi rekommenderar att kombinera den med SensorHand Speed.

Läs mer

Michelangelo proteslösning

Axon-Bus proteslösning med Michelangelo-hand kan med sina många olika gripmöjligheter återge många funktioner hos den naturliga handen. Tack vare sin högst naturliga design smälter den harmoniskt in i kroppsbilden.

Läs mer

Myoelektriska handproteser

Tillsammans med myoelektriska armproteser gör SensorHand Speed och VariPlus Speed proteshänder det möjligt att hålla och greppa föremål och vara aktiv.

Läs mer

Finger- och delhandsproteser i silikon

Finger och delhandsproteser i silikon utökar greppmöjligheterna för den påverkade handen och kan dessutom ha ett otroligt naturligt utseende.

Läs mer

Proteshandskar i färg för barn

Hålla en låg profil till varje pris? Tvärtom: Barn söker efter nya sätt att uttrycka sig så att de kan använda det som gör dem unika för att hitta sin plats i den sociala samvaron.

Läs mer

Proteshandskar

Proteshandskar uppfyller två viktiga funktioner: För många användare är de en mycket viktig del av protesen och den första sak andra lägger märke till när de upptäcker protesen. Handskarnas naturliga utseende gör det enklare att på ett enhetligt sätt införliva protesen i resten av kroppsbilden.

Läs mer

Specialgjorda silikonöverdrag för armproteser

Alla mänskliga kroppsdelar är unika i form och färg. Särskilt när det gäller arm- och handamputationer är den visuella utformningen avgörande för acceptans och återställande av funktion. Specialgjorda, handtillverkade silikonöverdrag för armproteser gör det möjligt att återskapa utseendet med förvillande realism.

Läs mer

SiOCX TR hylslösning

För många armamputerade är det nödvändigt att använda en protes på jobbet och i privatlivet. En lyckad protesförsörjning beror till stor del på kvaliteten på hylsan. Funktionalitet, komfort och hygien är kriterier som tillåter brukaren att leva ett i stort sett självständigt vardagsliv.

Läs mer