Helix 3D höftledssystem

Ny försörjningsstandardFördelar för dig

Individuell steglängd

Genom att konfigurera av hydrauliken i Helix 3D kan ortopedingenjören ställa in systemet efter din individuella steglängd.

Olika gånghastigheter

Har du bråttom eller går du lugnt och stilla? Du avgör hastigheten och Helix 3D höftleden anpassar sig därefter.

Stor flexionsvinkel

En stor flexionsvinkel underlättar i många vardagliga situationer, som t.ex. att sitta ned, ta på skor eller att kliva ur eller sätta sig i bilen. Leden sticker inte ut under bäckenhylsan vilket för det bekvämt att sitta ned.

Mer naturlig gång underlättar för den friska sidan

För att ta nästa steg måste brukare med konventionella höftledsproteser påbörja höftflexionen genom att lyfta protesbenet högt. Det görs genom att lyfta hälen på friska sidan och på så sätt tippa bäckenet på ett onaturligt sätt. Med Helix 3D systemet kan detta reduceras betydligt.

Harmoniskt gångmönster

Det unika hydrauliska kontrollsystemet skyddar rörelseapparaten mot stötar. Rörelsemönstret blir mera fysiologiskt och energibesparande vilket resulterar i en naturlig gång. Detta i sin tur besparar rygg och leder och förebygger således problem.

Alternerande gång nedför trappor

För en försörjning som fungerar harmoniskt avseende säkerhet, funktion och komfort godkänner Ottobock endast Helix 3D i kombination med C-Leg eller Genium. På så sätt kan du bemästra trappor och passera mindre hinder, säkert och dynamiskt.

Funktionalitet

Teknik

Helix 3D’s patenterade fleraxliga ledstruktur tillåter höften att utföra en tredimensionell rörelse som kompensation av bäckenrotationen vilket främjar en symmetrisk och naturlig gång. Det ger tillräcklig flexion och man kan sitta bekvämt i och med att bäckenets lutning minimeras.

Den moderna fjäder-hydraulik-kombinationen underlättar ingången i svingfas genom integrerade dragfjädrar. Energi som lagrats i ståfasen används för att kompensera den saknade höftmuskulaturen under inledningen i svingfasen och för att reducera kraftförbrukningen under gång. Den möjliggör även en dämpad kontrollerad isättning av foten under ståfasen med tydligt reducerad hyperlordisering liksom en harmonisk extension av höftleden. En kontrollerad och jämn avrullning med protesen under full belastning möjliggörs också. Fjäder-hydraulik-kombinationen tillåter dessutom individuell inställning av steglängden och styrningen av pendelrörelsen i svingfasen.

Protesträning

Efter att du blivit försörjd med Helix 3D systemet, I kombination med Genium eller C-Leg, är det viktigt att du tränar på att använda din nya protes. Din ortopedingenjör kommer, tillsammans med din sjukgymnast, att ge dig instruktioner och rekommendationer för hur du ska träna. Du får öva på att gå nedför sluttningar och ramper, att sitta och att gå över hinder, och du får göra övningarna med så energisnål fysiologisk gång som möjligt. Genom att genomföra detta lägger du grunden till bästa möjliga användning av din protes.

Ideala proteskomponenter

Ottobock utför endast försörjning av Helix 3D tillsammans med C-Leg eller Genium knälederna. Dessa intelligenta system anpassar sig till en mängd olika vardagssituationer och ger dig därmed den viktiga tryggheten att lita på din protes.

Genium

De integrerade sensorerna i Genium monitorerar ständigt brukarens gångfas. Med Genium upplevs en klart minskad energiåtgång och ansträngning, speciellt på lutande mark, sluttningar eller ojämn terräng. Geniums främsta fördelar omfattar förmågan för transfemurala eller knädisartikulerade brukare att gå i trappor med alterande gång – utan ett aktivt drivsystem eller massiva kompensatoriska rörelser. Trottoarkanter, hinder i bostaden eller vanliga snubbelfällor hanteras mera säkert och naturligt.

C-Leg

1997 introducerade Ottobock C-Leg som världens första, helt och hållet mikroprocessorstyrda benprotessystem. C-Leg’s bevisade teknologi har satt standarden fram till idag. Ett komplext sensorsystem reglerar knäleden och kontrollerar konstant var i gångcykeln du befinner dig. Snabb eller långsam gång, stabilitet även i osäkra situationer och i tuff terräng, gå nedför sluttningar och gå i trappor med alternerande steg – C-Leg gör sådan frihet i vardagen möjlig för dig.


Tillbehör


Liknande produkter

Liknande produkter