Protessystem för underben med 3R60 EBS knäled

3R60 EBS är en fleraxlad, hydrauliskt styrd knäled som vid gång ger en kontrollerad knäflexion. Att gå med protesen blir därmed både behagligare och fysiologiskt riktigt - helt nära den naturliga förlagan.


Två små hydraulikenheter styr knäledens böjmotstånd

3R60 är en polycentrisk knäled. Ett intelligent hydrauliksystem i miniatyr styr pendelrörelsen i protesunderbenet under svingfasen. Detta betyder att flexion och extension i knäleden dämpas genom motsvarande rörelsemotstånd i hydrauliken. Dämpningen anpassas efter brukarens behov vid en moderat aktivitetsnivå. I ståfasen, när protesen bär kroppsvikten, styr EBS enheten flexionsrörelsen med början i hälisättning och därefter i extensionsrörelsen. Detta harmoniska, dämpade rörelsemönster i ståfasen efterliknar den naturliga förlagan. Fördelarna inkluderar ett mera fysiologiskt gångmönster och en stötupptagningseffekt vid fotisättning, vilket reducerar krafterna som påverkar stump, bäcken och rygg. Säkerheten i ståfasen förbättras också i och med ofrivillig, plötslig böjning förhindras. Den begränsade ståfasflexionen tillåter brukaren att gå nedför lutningar upp till 10o med alternerande gång. Tack vare den fleraxliga utformningen av 3R60 EBS leden blir benet betydligt kortare under svingfasen, vilket minskar risken för att snubbla.

Flexionsvinkel

Extremt hög flexionsvinkel om 175° för mer rörelsefrihet

Minatyrhydraulik

Den polycentriska leden har fem axlar som formar en ring. Denna sofistikerade design ger två olika driftlägen:

Svingfasläge och ståfas flexionsläge. Två speciellt utformade hydrauliska enheter i miniatyr styr de olika lägena.

Axlar

3R60 har totalt fem axlar. För brukaren förbättrar denna design skyddet mot ofrivillig böjning i ståfasen. I svingfasen minskar leden proteslängden med mer än 25 mm beroende på flexionsvinkeln. Det ger brukaren mycket större markfrigång i svingfasen och därmed en minskad risk att snubbla och ramla.

Anpassade kopplingar

Stöder utprovning för alla amputationsnivåer tack vare anpassade kopplingar.Fördelar för dig

Enkelt att gå igen

Kontrollerad ståfasböjning upp till 15° minskar påverkan på båda benen. Minskningen av krafterna som påverkar stump, bäcken och rygg gör det möjligt att närma sig en sunt, fysiologiskt gång.

Huka sig

Låg vikt och en mycket stor flexionsvinkel på 175° ger större rörelsefrihet – speciellt praktiskt när du ska sätta dig i bilen eller sitta i trånga utrymmen som på flygplan eller tåg.

Minskad risk att falla

Tack vare ledens fleraxlade design ökar markfrigången i svingfasen vilket effektivt minskar risken att falla.

Gå i nedförslutning

Bekväm och mycket säker gång, även i tuff terräng och i lutningar upp till 10°.

Minskad risk

Knäledens utformning ger ökat skydd i högrisksituationer: brukaren kan alltid böja leden på ett kontrollerat sätt och utan fördröjning, så det är mindre risk att falla jämfört med låsta knäleder.

Olika gånghastigheter

Enkel kontroll av svingfasen och underbenets praktiskt taget naturliga pendelrörelse ger ett harmoniskt, naturligt gångmönster, även vid olika gånghastigheter.

3R60 Pro Knäled

3R60 Pro utgår från samma grundprinciper som 3R60 EBS – men har modifierats på flera sätt.

3R60 Pro knäleden är mindre, mera kompakt och väger mindre än 3R60 EBS och är därför lämplig för brukare med en maximal kroppsvikt upp till 75 kg.

Progressiv ståfasdämpning styr flexions- och extensionsrörelser mer effektivt under belastning, speciellt vid snabb gånghastighet då krafterna är högre jämfört med långsam eller måttlig gånghastighet. speed.

Idealisk kombination

Med naturen som förlaga

Trias protesfot i kolfiber har bevisats som en hållbar och högkvalitativ vardagsfot för brukare med måttlig aktivitetsnivå. Dess triangulära, rundade form återspeglar den mänskliga fotens anatomi – ett tydligt exempel på hur naturens lösningar kan överföras till ortopedteknologi. Hälens och framfotens delar återskapar människofotens valvstruktur. Basfjädern kopplar samman dem med varandra för att garantera att Trias arbetar som en enhet.

Funktionalitet

Stöten vid hälisättning dämpas försiktigt och följs av en fysiologisk överrullning. Energin som lagras i systemet vid hälisättningen frigörs igen vid avrullning. Efter hälbelastningen avger den komprimerade hälen, basfjädern och framfots-fjädern den lagrade energin igen och hjälper brukaren på detta sätt i dennes rörelse framåt. Säkert, kontrollerat, energisnålt gångmönster höjer brukarens förtroende för protesen. Foten anpassar sig till olika gånghastigheter och till ojämna underlag utan att förlora komfort, samtidigt som belastningen på det friska benet minskas.

Förutom den vanliga versionen (10 mm hälhöjd) finns Trias fotkosmetik även i en smal version (20 mm hälhöjd). Det gör det möjligt att välja bland ett större utbud av skor.

Teknisk information

Egenskap Värde
MOBIS 2-3
Max. brukarvikt 3R60 EBS - 125kg / 3R60 pro - 75kg
Vikt 3R60 - 845g / 3R60-pro – 770g
Maximal flexionsvinkel 175°