Armbågsled ErgoArm

4 armbågskomponenter för myoelektriska proteser

Ju högre amputationsnivå, desto högre krav på din protes. Vi har utvecklat fyra armbågsleder speciellt för detta ändamål. Armbågslederna ErgoArm®, ErgoArm® plus, ErgoArm® Hybrid och ErgoArm® Electronic plus kombinerar hög funktionalitet med låg vikt och attraktivt utseende. Här är en översikt över modellerna:

ErgoArm®

Lätt men ändå robust. Basmodellen 12K41 med lås utan spärrhjul är särskilt väl avpassad för prisvärda mekaniska och kosmetiska proteser.

ErgoArm plus®

Den utökade modellen 12K42 för kabelstyrda proteser har ett lås utan spärrhjul samt en flexionshjälp som lagrar energin som frisläpps vid extension och använder den för att stödja den efterföljande flexionen.

ErgoArm® Hybrid

Idealisk för hybridproteser med en myoelektrisk hand eftersom elektriska kablar finurligt kan gömmas inuti protesen tack vare den integrerade kabelguiden "EasyPlug".

ErgoArm® Electronic plus

Modellen 12K50 kan låsas med olika elektroniska signaler. Detta görs snabbt och diskret – även under höga ledbelastningar.