Armprotes 12K100N DynamicArm

Kraftfull och dynamisk: DynamicArm

Armamputerade vill efter amputationen säkerställa att deras protesarmbåge så gott det går efterliknar naturliga armrörelser och därför ger maximal självständighet i vardagen. Den elektroniskt styrda DynamicArm 12K100N har sofistikerade funktionaliteter för brukaren, som att öppna och stänga handen samt böja och sträcka ut armbågen förutom att rotera handledsenheten. Den ger även stor lyft- och hållstyrka. Brukaren kan aktivt lyfta upp till fem kg.

DynamicArm är lämplig för överarmsamputerade eller brukare med högre amputationsnivå, och kan användas av både uni- och bilateralt amputerade. Den finns tillgänglig i tre hudfärger och är diskret i form och färg. Din ortopedtekniker kan ställa in armbågskomponenten individuellt för dig med hjälp av ElbowSoft-programvaran.