Proteshand 8E33 DMC VariPlus Electric Greifer

Electric Greifer med hänsyn till individuella behov

Brukare som genomgått en armamputation vill vara säkra på att deras elektroniska proteshand erbjuder stor självständighet i vardagen och är lätt att använda. Med DMC VariPlus-systemets elektroniska Greifer har Ottobock utvecklat en proteshand med precisionsstyrning. Det är möjligt tack vare en ny generation mikroprocessorer och optimerad signalbehandling. Nya styrkomponenter stödjer också bättre anpassning till brukarens individuella behov.

Tack vare precis styrning och hög gripkraft gör DMC VariPlus electric Greifer det möjligt att utföra arbete med både kraft och hög precision. Din ortopedtekniker ger dig gärna råd angående möjligheterna att uppfylla dina personliga behov med en elektronisk Greifer.