Proteshand Elektrohand 2000 barn

Det är särskilt viktigt för barn att upptäcka och utforska världen med alla sinnen. Greppa och känna med sina egna händer är en nödvändig del. Med det myoelektriska handsystemet för barn ger Ottobock de små många möjligheter att utforska världen med händerna. Istället för att krympa elektrohanden för vuxna till barnstorlek, togs en hand lämplig för barn fram när det här systemet skapades. Det är inte nödvändigt med en innerhand tack vare det elastiska syntetöverdraget, vilket minskar handens vikt.

Sofistikerad gripkinematik är en avgörande fördel som tillåter en bättre vy över föremål i handen, så att barn inte behöver göra lika många kompenserande rörelser med armen. Fingerutformningen gör det även möjligt att hantera skrivdon och bestick på ett nära naturligt sätt.

Observera att Elektrohand 2000 enbart är lämplig för armproteser efter armamputationer eller missbildningar. Kontakta din ortopedingenjör för information om storlekar, kosmetiska handskar och tillgängliga styrversioner.