3R62 Pheon protesknäled

Omdefiniera gående för en Mobis 2 brukare

Den mekaniska knäleden 3R62 Pheon passar extra bra för protesbrukare med låg mobilitet eftersom den ger motsvarande funktion under hela gångcykeln.

Samtidigt stöder 3R62 behandlingsmålet när man vill återställa förmågan att stå och måttlig förmåga att gå inom- och utomhus. Det integrerade valfria låset, som kan aktiveras eller avaktiveras av en ortopedingenjör, gör att 3R62 Pheon erbjuder riktat stöd under behandlingsprocessen efter amputationen – från de inledande stå- och gå-övningarna med den tillfälliga protesen till den slutliga försörjningen.

Det valfria låset ingår i standardversionen. De två nya, ytterligare versionerna, 3R62=N och 3R62=1-N, har inte den här funktionen och passar därför vid slutliga försörjningar hos protesbrukare som inte behöver detta extra stöd för ståendet.