Knäled 3R65

Modulär knäled för barn och ungdomar

Knäleden tar över en viktig funktion i människans motoriska system. Vid en amputation är målet att hitta en knäled som tillåter dynamisk anpassning till olika gånghastigheter. I synnerhet barn och ungdomar behöver en passform som uppfyller deras behov av att kunna röra sig med minsta möjliga begränsning efter en amputation.

Den modulära knäleden 3R65 är gjord i aluminium, väger bara 315 g och tillåter en flexionsvinkel på 145 grader. Knäleden är lämplig för en kroppsvikt på upp till 45 kg. Din ortopedtekniker förklarar gärna produkten mer ingående.