Knäled 3R80

3R80 protesknäled erbjuder oberoende

Som protesbrukare vill du vara trygg med att din knäled uppfyller dina dagliga behov och ger stöd vid olika gånghastigheter. Genom ständig utveckling är vårt mål att erbjuda dig en knäled som gör dig så oberoende som möjligt i din vardag.
3R80 med sin unika rotationshydraulprincip är nu även godkänd för protesbrukare med en kroppsvikt på upp til 150 kg. Med 3R80 kontrolleras både stöd- och svingfasen av hydrauliken. Hydrauliken ger exempelvis ett effektivt stöd vid alternerande gång ner för trappor och i nedåtlutningar, genom att även vid olika gånghastigheter efterlikna ett fysiologisk gångmönster. 3R80 är vattentät ner till 3 meter och har ett manuellt lås för ännu högre säkerhet, även på våra områden.