Kenevo

#ReclaimYourSenseOfSecurity

Säkerhetskänsla på nytt

Att gå för första gången är att bygga förtroende, steg för steg. Det stämmer även om du använder andra hjälpmedel – t.ex. käpp – eller inte är så fysiskt aktiv. Bara när säkerheten med proteslösningen ökar blir du flexiblare och mer oberoende av exempelvis släktingar.

Därför har Kenevo tydligt fokus på säkerhet. Knäleden är världens första passningslösning med ny teknik som särskilt utvecklats för mindre aktiva personer – som benprotes sätter Kenevo en ny global standard. Med de speciella basfunktionerna ger den stöd i vanliga vardagssituationer. Men framför allt ger aktivitetslägena möjligheter till anpassning. Kenevo växer när du blir bättre, exempelvis under rehabilitering, och anpassar sig lika bra till minskad mobilitet.

Inertial Motion Unit och elektronik

Hastigheten och positionen i rummet beräknas med gyroskop och accelerationssensorer. En mikroprocessor tar emot signalerna och styr ledens rörelser i realtid. Det är en viktig förutsättning för hög säkerhet och möjlighet för anpassning till protesbrukarens skicklighet.

Kolfiberram

Ramen är gjord av kolfiber – ett mycket starkt, lätt och tåligt material – för att klara av vardagens skiftande krav.

Induktiv laddare

Den induktiva batteriladdaren fästs med magneter på baksidan av knäleden. Det gör det möjligt att ladda genom tunna klädesplagg.

Uppladdningsbart batteri och knävinkelsensor

Ett uppladdningsbart batteri försörjer leden med energi så att den kan styras. Knävinkelsensorn tillhandahåller information som är viktig för exakt bedömning av de krafter som verkar på protesen.

Hydraulikenhet

Hydraulikenheten styrs av mikroprocessorn. Den genererar rörelsemotstånd, som medger anpassning efter protesbrukarens individuella behov.

Bluetooth

Inbyggd Bluetooth-teknik medger enkel kommunikation med knäleden. En LED indikerar när en anslutning har upprättats.

AXON-röradaptrar

Sensorer i röradaptern mäter fotledsmomentet och den lodräta kraft som leden utsätts för. Sensorinformationen möjliggör ett naturligt rörelsemönster. Tekniken är värdefull när brukaren börjar gå efter en benamputation.


En överblick över fördelar

Stöd när du sätter dig

Kenevo avläser automatiskt när du sätter dig ner och ger dig stöd. Även om du rör dig långsamt har du kontroll, eftersom leden också böjer sig långsamt. Funktionen gör Kenevo till en mycket stabil benprotes. Du kan hålla i en stol eller gånghjälpmedel med händerna medan du sätter dig ner.

Stöd när du reser dig

Kenevo kan belastas medan du ställer dig upp. Ta en paus under tiden om du vill – benprotesen reagerar omedelbart och låter dig pausa med knät böjt. Funktionen förbättrar balansen och stabiliteten.

Bättre säkerhet

Mattkanter, trösklar och andra snubbelrisker ska inte hindra dig. Plus-snubbelskydd hjälper dig om du snubblar – Kenevo känner av om du snubblar och riskerar att falla eller stanna. Knäleden växlar direkt till ett högt flexionsmotstånd.

Rullstolsfunktion

Tack vare extra hög markfrigång kan Kenevo också användas av den som sitter i rullstol. Med en enda handrörelse kan leden låsas, från en lätt böjd position till nästan rakt ben. Det hindrar benprotesen från att komma i kontakt med marken.

Ståfunktion

Oavsett aktivitetsläge ger Kenevo maximal säkerhet vid stående. I aktivitetsläge A och B garanteras säkerheten av den låsta stödfasen. Stödfasen är det ögonblick när du står på golvet med protesen. I det dynamiska aktivitetsläget C står du stabilt tack vare den intuitiva ståfunktionen – även när knät är böjt.

Unik svingfasomkoppling

Svingfasen är den del av gången när protesen svängs framåt under tiden som vikten på det andra benet flyttas från hälen till tårna. I aktivitetsläge B och C utlöses svingfasen tillförlitligt även vid kort steglängd och olika belastning, t.ex. om gånghjälpmedel används. Även när du går mycket långsamt går benet fritt från marken när det svängs framåt. Resultatet är hög säkerhet.

Funktionalitet

Kenevo har tre aktivitetslägen. Den kan då anpassas enastående väl efter dina individuella behov och tilltagande färdigheter, exempelvis under pågående rehabilitering. Din ortopedingenjör ställer in ett aktivitetsläge som passar för dig på knäleden.

Läge A: Locked Mode

I läge A är Ottobock-knäleden låst. Ingen svingfas inleds. Kenevo är en stabil protes som är maximalt säker och inte medger oväntade rörelser.

Det låsta läget passar för de som inte kan styra stumpen så bra, vanligen går korta sträckor och för det mesta sitter ner.

Läge B: Semi Locked Mode utan stödfasflexion

I läge B är leden låst under hela stödfasen. Den frigörs när ditt ben börjar svänga framåt i svingfasen. Det beror till stor del på ditt gångmönster och ifall du använder andra gånghjälpmedel. Kenevo inleder alltid svingfasen vid rätt tidpunkt.

Aktivitetsläget är särskilt användbart om du har måttlig kontroll över din stump och går korta sträckor i låg fart.

Läge B+: Semi Locked Mode med stödfasflexion

Det här aktivitetsläget motsvarar läge B, men kompletteras med stödfasflexion vid hälisättning på upp till 10°. Det låter tekniskt, men betyder att du kan gå i lättare sluttningar. När hälen sätts i marken böjs knät något. Resultatet är en rörelse som ser mer naturlig ut.

Detta aktivitetsläge passar när du har blivit så säker att du kan gå med stödfasflexion med protesen.

Läge C: Yielding Mode

Naturligare gång med samma höga säkerhet kan bli möjligt med Yielding Mode. Jämfört med andra aktivitetslägen så är stödfasen inte låst i läge C, utan har en hög dämpning. Det hjälper dig att gå med transfemoral protes på plan mark, i sluttningar och i trappor. Svingfasen kan inledas tidigare och möjliggör mer dynamiska rörelser.

Aktivitetsläge C passar för dig som har måttlig kontroll över stumpen, kan klara av olika vardagssituationer och gå utomhus såväl korta som medellånga sträckor.


Idealiska proteskomponenter

Liknande produkter