Proteshand Myo VariPlus Speed

Kraftfull och snabb: den myo-protetiska handen

Handen är en essentiell del av människans motoriska system. Efter en amputation vill brukarna försäkra sig om att deras protes låter dem leva ett i stort sett självständigt vardagsliv. Här är gripstyrka och griphastighet av avgörande betydelse. MyoHand VariPlus Speed® är utvecklad av Ottobock och förenar egenskaperna hos två beprövade gripenheter: SensorHand Speed® och den elektriska gripenheten DMC VariPlus. Föremål kan greppas snabbt och precist tack vare den höga gripstyrkan och griphastigheten.

En speciell egenskap: med MyoSelect 757T13 kan du välja mellan totalt sex olika program och anpassa dessa för att uppfylla dina individuella behov. Din ortopedingenjör ger dig gärna råd angående de tre tillgängliga handstorlekarna.