Passiva armproteser

Visuellt tilltalande armproteser

Efter en amputation behöver brukarna fundera på en protesförsörjning. Beslutet måste tas oavsett om den framtida armprotesen kommer att ha många funktioner eller om vikten kommer att ligga på ett naturligt utseende. Om du exempelvis lägger större vikt på utseende och komfort så erbjuder vi ett urval passiva armproteser som är visuellt tilltalande. Dock begränsas deras funktioner till att utgöra stöd vid hantering av föremål.

I synnerhet vid utformning av Ottobocks kosmetiska händer, som består av en innerhand och en lättskött kosmetisk proteshandske, implementerar vi designmöjligheter för att återskapa din naturliga hand in i minsta detalj. För en skräddarsydd anpassning finns det 43 modeller för barn, kvinnor och män tillgängliga i 18 naturliga färger för varje kategori. Din ortopedspecialist ger dig gärna mer information, inte minst gällande användningen av passiva systemhänder.